Find oversætter

Mandag 9.1.23 kl 15: Knud Vilby: Civilsamfundet er i klemme.

Et frit og demokratisk vestligt samfund hviler på 3 søjler. Den offentlige sektor, markedet og civilsamfundet, men civilsamfundet  er gennem de sidste mange år blevet klemt mellem staten og markedet. Derfor står det svagere end før, og det er et demokratisk problem.

Det har jeg skrevet en bog om, som udkom i 2022. ”Civilsamfundet – mellem stat og marked”. Den er også i al beskedenhed et stykke forskning, idet jeg systematisk følger udviklingen for civilsamfundet i Danmark over mere end 50 år i to forskellige sektorer, det sociale område og den internationale udvikling.

Det er samtidig de to områder, jeg har brugt en stor del af mit lange liv både på og i. En af mine første bøger hed ”Fattig i Danmark” 1978, og jeg har blandt andet i en række civilsamfundsorganisationer arbejdet med international udvikling og skrevet bøger om det.

Så der er en sammenhæng, og jeg vil gerne fortælle både om civilsamfundsbogen og denne sammenhæng.

Af Seniorgruppen - 28. december 2022

2004 - 2023 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte