Find oversætter

Til arrangører

På denne side kan du som arrangør blive klogere på honorarer til forfattere, oversættere og illustratorer.

De fleste forfattere, oversættere og illustratorer har sammensatte økonomier og svingende indtægter. Honorarer for oplæsninger, foredrag, undervisning o. lign. er derfor ofte afgørende for, at de kan opretholde et fornuftigt livsgrundlag. Bogsalg gør det ikke alene.

Desværre oplever mange forfattere at blive tilbudt jobs med meget lav løn eller helt uden betaling – 2 flasker rødvin kan være dejligt, men det er ikke noget, man kan betale sin husleje med. Vi anbefaler derfor på det kraftigste, at du som arrangør indtænker et passende honorar, når du hyrer forfattere, oversættere og illustratorer til at udføre en opgave i forbindelse med dit projekt eller arrangement.

Her er følger en række råd og overvejelser, som du kan anvende, hvis du planlægger at hyre en forfatter, oversætter eller illustrator:

♦ Overvej om det er rimeligt, at forfatteren ikke modtager betaling for sit bidrag, hvis du selv, og alle andre involverede i projektet får løn. Husk på, at mange forfattere arbejder på freelance-basis og altså ikke har et fast arbejde (og dermed indtægt). Det er for langt de færreste forfattere muligt at leve af at udgive en bog fx hvert tredje år. Derfor er afledte indtægter i form af foredrag mv. helt afgørende for fortsat at kunne udøve sit virke.

♦ Når vi ikke lønner andres bidrag, eller ikke tør at tale om honorarer, er vi med til at legitimere ulønnet arbejde og på den måde opretholde en gratis-kultur i samfundet. Samtidig risikerer vi at undergrave kvaliteten af denne type arbejdsopgaver på sigt, fordi det ikke er muligt for folk at leve af deres specialiserede kompetencer.

♦ Tænk forfatterens honorar med i budgettet – eller lav et budget, hvis der ikke er et – på den måde har du et overblik over, hvor mange penge, der skal bruges, så du kan søge midler til arrangementet gennem fonde, din arbejdsgiver/økonomiafdeling, osv. Som arrangør kan du bl.a. søge honorarstøtte hos Statens Kunstfond.

♦ Hvad er det rimeligt at tilbyde i honorar? Af konkurrencemæssige hensyn findes der ikke egentlige honorartakster for forfattere, illustratorer og oversættere. Dansk Forfatterforening anbefaler, at honoraret fastsættes efter den specifikke opgaves omfang og karakter. Dog henviser vi til Statens Kunstfonds takster fra puljen Dansk Litteratur i Danmark, hvor en optræden honoreres med minimum 6000 kr. for én person og 5000 kr. ved flere optrædende på samme tid.

♦ Hvis det er umuligt eller for sent at afsætte (flere) budgetmidler til honorering af forfatteres optrædener, så overvej at tilpasse arrangementet derefter. Det kan fx være ved at bede forfatterne om en mindre forberedelseskrævende indsats. Det kan også være at skære ned fra 8 til 4 optrædener og til gengæld give den enkelte et mere rimeligt honorar. Det giver i sidste ende også merværdi til jeres arrangement.

Du kan læse mere om generelle anbefalinger til honorarer og takster her.

Dansk Forfatterforening har i foråret 2022 fået undersøgt omfanget og karakteren og lavt betalt og ulønnet arbejde blandt forfattere, oversættere og illustratorer. Undersøgelsen blev udført af vidensplatformen Kurana og kan læses her.

2004 - 2023 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte