Find oversætter

Tips til forhandling af honorar

Vi har på denne siden samlet en række overvejelser, du kan gøre dig ifm. forhandling af honorar.

Når du bliver tilbudt forfatterarbejde, skal du være opmærksom på, om der er tale om lønnet, frivilligt eller gratis arbejde, mens andre får løn.

Ofte vil henvendelser om arbejde, der ikke er lønnet være kendetegnet ved, at økonomi og løn ikke nævnes i henvendelsen, eller at der fra starten kun tilbydes refusion af transportudgifter og/eller betaling i naturalier (rødvin, gavekort, frokost mm.).

Ofte vil der blive lagt vægt på de ting, opgaven giver, som ikke er løn, fx erfaring, omtale eller netværk. Nedenfor har vi samlet en række overvejelser, du kan gøre dig, ifm. tilbud om ulønnet arbejde og forhandling af honorar. Bemærk, at punkterne IKKE er ment som argumenter, der skal anvendes direkte i en forhandlingssituation, men som overvejelser, du skal gøre op med dig selv, forud for forhandlingen.

♦ Hvor vigtig er sagen/opgaven for dig?

♦ Hvad skal du tage i honorar? Der findes ingen faste takster for forfatterhonorarer, når det gælder oplæsning, foredrag osv., men Statens Kunstfond anbefaler honorar på minimum 5000 kr. for en optræden.

♦ Er du den eneste, der ikke modtager betaling? Undersøg om de andre involverede parter får løn, eller om hele projektet fx er frivilligt drevet.

♦ Har arrangøren mulighed for at betale dig et anstændigt honorar? Hvis det er en privat virksomhed, en statslig institution el.lign. er svaret sandsynligvis ja. Hvis det er en mindre arrangør, med stramme budgetter, har du stadigvæk ret til betaling, i så fald kan du gøre arbejdsgiveren opmærksom på muligheder for at søge midler til honorarer, fx hos Statens Kunstfonds puljer med honorarstøtte.

♦ Hvor meget tid skal du reelt bruge på opgaven? Medregn her også forberedelse, koordinering, briefing, rejsetid mm. Refusion af transportudgifter og forplejning er fint, men det er også et minimumskrav, du kan stille til arrangøren, og det skal ikke forveksles med løn for dit arbejde.

♦ Udregn en timeløn for dig selv: Prøv at sætte en konkret pris på din egen arbejdstid. Vær opmærksom på, at din timeløn som freelancer skal sættes højere end en timeløn for tilsvarende arbejde i en fast stilling. Som freelancer betaler nu nemlig selv for ydelser, der ellers ville være dækket under din ansættelse (fx pension, løn under sygdom, ferie osv.).

♦ Er du blevet tilbudt et lille honorar, der ikke står mål med din arbejdsindsats, kan du overveje om opgaven kan tilpasses, så honoraret er mere rimeligt – fx ved at bede arbejdsgiveren nedjustere omfanget af dit arbejde eller bede om en interviewer, så din optræden kræver mindre forberedelse end et selvstændigt oplæg.

♦ Hvem får noget ud af mit arbejde? Leverer du udelukkende indhold til andres projekt, eller er der fx markedsføring af dig selv/dit eget arbejde på spil? Vil arrangementet bringe dig i kontakt med de målgrupper og de medier, du ønsker at fokusere på i de kommende år? Se for dig, at du går ‘glip af’ arrangementet – hvor slemt er det? Lav en afvejning af din indsats ift. eventuelle goder ved arbejdet.

♦ Hvilke rettigheder er på spil i arbejdet? Skal du fx bidrage med et skriftligt eller audiovisuelt materiale, der vil være tilgængeligt fremadrettet? I så fald kan værdien af dit arbejde ende med at være større end først antaget.

♦ Det svære nej. Husk, når du siger tak, men nej-tak, så har du ofte begrundet det godt inden da. Du siger nej, fordi noget føles forkert i det, du er blevet præsenteret for. Det vil over tid spare dig for en masse ekstraarbejde og frustration.

 

Andre gode råd

En klassisk forhandlingsteknik er, at du skal gøre op med dig selv, hvad dit ønskede honorar er, og hvad du absolut kun lige går med til at stille op til. Du skal derefter forsøge at afprøve det økonomiske interval – fx på kollegaer. Når du har fundet ud af, om det niveau, du har lagt, er realistisk, så skal du være konsistent. Med det mener vi, at du skal sige nej, hvis du bliver tilbudt noget, som du synes, er for lavt, og du efter forsøg på forhandling ikke har kunne hæve honorarniveauet.

Vær ikke bange for at stille opklarende spørgsmål til økonomien i arrangementet. Det er helt fair at bede om oplysninger om, hvordan økonomien er strikket sammen. Hvem er tilhørerne, og hvor meget og hvordan bliver arrangementet promoveret? Er du den eneste optrædende, der ikke honoreres?

Forklar, hvorfor du ikke kan arbejde gratis. Beskriv den økonomiske ramme for dit forfattervirke for arrangøren og forklar, hvilke konsekvenser det har at udføre gratis arbejde – både for din egen økonomiske situation og på et mere branchemæssigt plan. Beskriv evt. værdien af din arbejdsindsats, og gør det klart for arrangøren, hvad dit arbejde bidrager med til projektet.

Hjælp din kontaktperson med at få beslutningstagerne bag arrangementet/opgaven til at forstå, at det er problematisk for en organisation/institution som dem at indtænke alt andet end det litterære indhold i deres budget for arrangementer, hvor de ønsker at profilere sig på litteratur.

2004 - 2022 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte