Find oversætter

Generalforsamling 2020

Generalforsamlingen afholdes 25. april 2020 kl. 15.00 i Strangade 6, st. Kbh K.

Dagsorden
Årsregnskab og balance 2019
Budget 2020
Bilag vedr. dagsordens pkt. 4 skal du finde her ved at scrolle ned i bunden til overskriften “gennemsigtighedsrapporter og anvendelse”.
Læs også formandens årsberetning her og kassererens beretning samt de kritiske revisorers bemærkninger til regnskabet 2019 her.

2004 - 2020 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte