Find oversætter

Manuskriptstøtte

Hvis du har brug for hjælp til dit manuskript, kan du søge om manuskriptstøtte hos Dansk Forfatterforening, hvor du kan få en garvet forfatter til at læse dit manuskript igennem

Fødselshjælp

En forfatter kan have ideer og skitser til et værk/projekt, men have brug for “sparring” med en erfaren for­fatter, så ideerne kan blive struktureret og den endelige skriveproces komme rigtigt i gang. Der bevilliges almindeligvis to timer til medlemmer af Dansk Forfatterforening.

Manuskriptgennemgang

Kursusudvalget i Dansk Forfatterforening tilbyder foreningens medlemmer at betale for manuskriptlæsning i et antal timer hos en forfatter, de har mulighed for selv at foreslå. Du har alle tiders manuskript, men du har fået afslag og kan ikke komme videre. Hvad kan der være galt? Du kan få professionel hjælp fra en erfaren kollega, som kan gennemgå dit manuskript og hjælpe dig med at finde ud af, hvor problemerne ligger.

Almindeligvis skal én betingelse være opfyldt, før man får denne støtte: Manuskriptet har været på mindst et forlag og har modtaget en begrundet afvisning.

Den konsulent, som påtager sig opgaven, honoreres med 400 kr. i timen. Når timerne er afviklet, skal både forfatteren og konsulenten sende en kort beskrivelse og vurdering af, hvordan samarbejdet er forløbet.

For at tilgodese ansøgningerne, både først og sidst på året, arbejder kursusudvalget med fire ansøgningsfrister:
1. marts, 1. maj, 1. august og 1. november

Ansøgningen skal indeholde følgende:

Navn, adresse, tlf. og evt. e-mail, tidligere udgivelser med angivelse af genre, kortfattet beskrivelse af manus, omfang af manus, kontakt med forlag, konsulentudtalelser/afslag mv.

  • Indkreds hvori problemerne består
  • Beskriv hvad en evt. konsulenthjælp skal bestå i
  • Foreslå evt. en kollega/konsulent som vejleder

Du skal ikke indsende hele dit manuskript.

Ansøgning om manuskriptstøtte sendes til:

Dansk Forfatterforening
Kursusudvalget
Strandgade 6, st.
1401 København K
eller
kursus@danskforfatterforening.dk

2004 - 2017 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte