Find oversætter

Manuskriptstøtte

Hos Dansk Forfatterforening tilbyder vi tre forskellige manuskriptstøtte-ordninger, hvor du kan få en garvet forfatter eller oversætter til at læse dit manuskript igennem

1. Fødselshjælp

Har du ideer og skitser til et værk/projekt, men brug for “sparring” med en erfaren for­fatter, så ideerne kan blive struktureret og den endelige skriveproces komme rigtigt i gang?

Almindeligvis bevilliger Dansk Forfatterforening fire timers manuskriptvejledning til ordinære medlemmer. Den konsulent, som påtager sig opgaven, honoreres med 400 kr. i timen.

2. Manuskriptgennemgang

Kursusudvalget i Dansk Forfatterforening tilbyder foreningens ordinære medlemmer at betale for manuskriptlæsning i et antal timer hos en forfatter, de har mulighed for selv at foreslå. Du har alle tiders manuskript, men du har fået afslag og kan ikke komme videre. Hvad kan der være galt? Du kan få professionel hjælp fra en erfaren kollega, som kan gennemgå dit manuskript og hjælpe dig med at finde ud af, hvor problemerne ligger.

Almindeligvis skal én betingelse være opfyldt, før man får denne støtte: Manuskriptet har været på mindst et forlag og har modtaget en begrundet afvisning. Alternativt medsendes minimum tre afslag fra tre forskellige forlag.

Den konsulent, som påtager sig opgaven, honoreres med 400 kr. i timen. Når timerne er afviklet, skal både forfatteren og konsulenten sende en kort beskrivelse og vurdering af, hvordan samarbejdet er forløbet.

3. Oversættelsesstøtte

Kursusudvalget i Dansk Forfatterforening tilbyder medlemmer at betale for sparring eller konsulentbistand til en oversættelse i et antal timer hos en oversætter eller en anden fagperson, du har mulighed for selv at foreslå. Du kan for eksempel få hjælp til en stilistisk vanskelig oversættelse fra en erfaren oversætterkollega eller konsulenthjælp til en særlig fagterminologi fra en person med ekspertise inden for et felt (våben, historie, religion, ungdomsslang mv.)

Almindeligvis skal én betingelse være opfyldt, før man kan få støtte: Der skal foreligge en kontrakt med et forlag om oversættelsen.

Den konsulent, som påtager sig opgaven, honoreres med 400 kr. i timen. Når timerne er afviklet, skal både oversætteren og konsulenten sende en kort beskrivelse og vurdering af, hvordan samarbejdet er forløbet.

 

Ansøgningsfrister:

Kursusudvalget har fire ansøgningsfrister:

1. marts, 1. maj, 1. august og 1. november

Ansøgningen skal indeholde følgende:

  • navn
  • telefonnummer
  • e-mail
  • tidl. udgivelser med angivelse af genre

Herudover skal ansøgninger også indeholde følgende oplysninger om manus:

  • en kortfattet beskrivelse
  • omfang
  • kontakt med forlag, evt. konsulentudtalelser, afslag mv. / kopi af kontrakt med forlag om oversættelsen
  • en indkredsning af hvori problemerne opstår
  • en beskrivelse af hvad en evt. konsulenthjælp skal bestå i
  • evt. et forslag til en kollega/konsulent som vejleder

Du skal ikke indsende hele dit manuskript.

Ansøgning om manuskriptstøtte sendes til:

Dansk Forfatterforening
Kursusudvalget
Strandgade 6, st.
1401 København K

eller på mail:
kursus@danskforfatterforening.dk

NB! Støtten gives udelukkende til ordinære medlemmer af foreningen.

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte