Find oversætter

Guide til kontrakter

Kontraktguiden er en gennemgang af en del af det indhold, du sandsynligvis vil møde som forfatter, når du skal underskrive en forlagskontrakt. Hvis der opstår problemer mellem dig og forlaget, kan de blive afgjort ud fra teksten i kontrakten, og derfor er det vigtigt, at kontrakten gør det klart, hvilke rettigheder og pligter henholdsvis du og forlaget har.

Indtil du har skrevet under, er kontrakten åben for forhandling, og du kan bede om at få ændret betingelser og formuleringer, du ikke er tilfreds med. Vær opmærksom på, at du kan forhandle en lang række punkter, ikke kun royaltysatsen. Formålet med denne kontraktguide er således, at du kan få et overblik over indholdet af forlagskontrakten og håndteringen af dine rettigheder, så du bliver bedre i stand til at forhandle med forlaget.

Om kontraktguiden

Kontraktguiden beskriver de overordnede principper for forfatterkontrakter med forlag. Oversættelse og illustration er derfor primært beskrevet fra forfatterens vinkel.

Du kan  downloade guiden som pdf-fil.

Kontraktguiden er udarbejdet af Janne Hejgaard og Jørgen Burchardt i 2013 og redigeret af Jo Hermann i samarbejde med Dansk Forfatterforenings jurist, Anne Koldbæk. Redaktionen er afsluttet i februar 2014.

 

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte