Find oversætter

Skønlitterære forlagskontrakter

Som følge af liberaliseringen af bogmarkedet findes der ikke længere en gældende aftale om bindende standardkontrakter mellem Dansk Forfatterforening og Danske Forlag.

I stedet kan Dansk Forfatterforening indgå i forhandlinger med specifikke forlag om at godkende deres egne modelkontrakter som standard for det pågældende forlag.

Inden du skriver under på en tilbudt forlagskontrakt, anbefaler vi, at du orienterer dig i vilkårene ved at sammenligne den tilbudte kontrakt med de her foreliggende modelkontrakter.

Da de modelkontrakter, der er gengivet nedenfor, er tilpasset efter individuelle forhandlinger med de specifikke forlag, så er der grund til at være særlig opmærksom på forlag, der angiver, at deres kontrakt er baseret på en af de to modelkontrakter. Da forlagene er forskellige, og modelkontrakterne er baseret på de specifikke forlags forretningsmodeller, vil andre forlag ikke nødvendigvis kunne opfylde kontrakterne på samme måde. Andre forlag vil også typisk tilpasse vilkårene deres egne forretningsmodeller. Andre forlags kontrakter vil således ikke nødvendigvis være ringere end modelkontrakterne – pointen er, at de vil være anderledes.

Forlag, der anvender tilpassede kontrakter, må IKKE anføre i kontrakten, at det pågældende forlags vilkår er tiltrådt af Dansk Forfatterforening, eller bruge andre formuleringer, der er egnet til skabe et sådant indtryk.

 

Modelkontrakter for forlagsudgivelse tiltrådt af Dansk Forfatterforening

Dansk Forfatterforening har forhandlet og godkendt nedenstående modelkontrakter for nyudgivelser af skønlitteratur i forskellige formater.

Gyldendals modelkontrakt for udgivelse af skønlitteratur juni 2020

Gutkinds modelkontrakt for udgivelse af skønlitteratur juni 2020

Grundlæggende følger Gutkinds modelkontrakt på mange punkter sædvanen for forlagskontrakter, der udspringer af tidligere tiders brancheaftalte normalkontrakter. Fokus er primært på første, ordinære oplag af værket i trykt form, og royaltygrundlaget for denne er fortsat baseret på udsalgsprisen (ekskl. moms). Kontrakten er opdateret med nye vilkår for tilbagefald af rettigheder og nye antologivilkår.

Gyldendals nye modelkontrakt bygger derimod på et princip om ”titel-rettigheder”, dvs. at alle kommercielle rettigheder som udgangspunkt overdrages til forlaget. Gyldendal ønsker større fleksibilitet mht. udgivelse af bogen i forskellige formater – trykt, e-bog og lydbog. Man skal derfor individuelt aftale nærmere udgivelsestidsplaner for de enkelte formater med Gyldendal.

Gyldendal beregner fremover som udgangspunkt royalties af nettopriser (ekskl. moms). Forlaget vil fremover oftere trykke i ”rullende oplag”, dvs. print-on-demand, men det bliver til den samme royaltysats, som for den ordinære trykte udgave. Forlagets forventninger til værket afspejles i estimatet af, hvad forfatteren kan forvente at tjene i royalties på samtlige udnyttelser i løbet af de første 12 måneder efter udgivelsen. Dette estimat danner grundlag for såvel beregningen af forskuddet som for minimumsbeløbet efter 7 år.

Begge kontrakter har som noget nyt mulighed for tilbagefald af alle rettigheder efter 7 år, for Gyldendal er det dog afhængigt af indtægtsniveauet.

I begge modelkontrakter ønsker forlagene også have at have muligheden for at udnytte rettighederne til udgivelse på andre sprog, filmatisering, dramatisering og oversættelse.

Det ændrer dog ikke ved Dansk Forfatterforenings generelle anbefaling om, at hvis man ikke regner med at forlaget har mulighed for eller planer om at arbejde aktivt for disse sekundære rettigheders udnyttelse, så bør rettighederne forblive hos forfatteren.

Det er vigtigt at understrege, at de to modelkontrakter er forhandlet med disse to forlag ud fra deres konkrete forretningsmodeller og strategier, som de forelå oplyst for Dansk Forfatterforening her i sommeren 2020.

 

Skønlitterære forlagskontrakter i øvrigt

Der er i dag mange forskellige måder at udgive, markedsføre og sælge bøger på. Derfor findes der også mange forskellige måder at lave rimeligt afbalancerede forlagskontrakter for skønlitteratur på.

Vi anbefaler, at du læser den tilbudte forlagskontrakt meget nøje igennem og stiller spørgsmål til dit forlag, hvis der er noget, du er i tvivl om. Hvis kontrakten angiver at være baseret på en standard- eller modelkontrakt, så sammenlign med den relevante standard- eller modelkontrakt, som vi har liggende her på siden. Du kan også læse mere uddybende på siden under Generelt om Forlagskontrakter og i Guide til Kontrakter.

Digitale genudgivelser af tidligere trykte udgivelser – og modelkontrakter herfor

Mange ældre forlagsaftaler indeholder ikke vilkår om udgivelse af e-bøger samt evt. heller ikke om lydbøger, som dog tidligere kunne udgives i analog form (på kassettebånd mv.). Det kan også være uklart, om digitale rettigheder og/eller lydbogsudgivelser er omfattet – dette kan både gælde ældre og nyere forlagsaftaler. Ifølge ophavsretslovens § 53, stk. 3, fortolkes uklarheder i rettighedsoverdragelsen til fordel for forfatteren (specialitetsprincippet), men er man i tvivl, bør man søge juridisk rådgivning.

DFF har indgået modelkontrakter med de to store forlag om e-bogsudgivelse som tillæg til ældre forlagsaftaler.  Gyldendals modelkontrakt fra 2012 kan ses her.

I 2015 lancerede forlaget Lindhardt og Ringhof (L&R) deres initiativ med at digitalisere og genudgive ”bagkataloget” af tidligere udelukkende trykte udgivelser, herunder også udgivelser, der tidligere er sket på andre forlag. Dette nødvendiggjorde en tilpasning af modelkontrakten som tog højde herfor. Modelkontrakten findes i 2 versioner, en kun med e-bogsudgivelse, se den her, og en der omfatter både e-bog, lydbog og print-on-demand se den her.

Normalformularen af 1. januar 1987

Den tidligere aftalte standardkontrakt for skønlitteratur (Normalformularen) mellem Dansk Forfatterforening og Forlæggerforeningen (nu Danske Forlag) er ikke længere bindende.

Normalformularen kan du finde her: Skønlitterær kontrakt.

Der findes stadig forlag, der anvender hele eller dele af Normalformularen i deres kontrakter. Normalformularen tager dog ikke højde for udviklingen af digitale udgivelsesformater og er derfor på mange punkter utidssvarende, herunder også ift. taksterne.

Modtager du en forlagskontrakt, der henviser til Normalformularen af 1. januar 1987, bør du sammenligne den nøje med originalen. Du bør være særligt opmærksom på steder, hvor den tilbudte forlagskontrakt afviger fra originalen ved ændringer, udeladelser eller tilføjelser. Er du i tvivl om, hvorvidt kontrakten er egnet til aftalen mellem dig og forlaget, så bør du søge rådgivning herom.

Juridisk rådgivning

Medlemmer af Dansk Forfatterforening kan få kontraktrådgivning af foreningens jurist, se her.

/ Dansk Forfatterforening 2020

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte