Find oversætter

Nyttige links

Nedenfor kan du finde relevante juridiske links.

Copydan-foreningerne

Er en samling af forvaltningsforeninger, der opkræver vederlag for mangfoldiggørelse af beskyttede værker i forskellige medier og sammenhænge, og fordeler vederlagene til rettighedshaverne. Læs mere her: www.copydan.dk

Danske advokater

Denne hjemmeside indeholder en database over danske advokater:www.advokatnoeglen.dk/

Folketingets Ombudsmand

Ombudsmanden behandler klager over forvaltningsmyndighedernes afgørelser og deres behandling af borgerne: www.ombudsmanden.dk/ 

Forfatternes Forvaltningsselskab

Læs mere her.

KODA

KODA varetager rettigheder til musik. Læs mere her.

Kunstnernes retshjælp

Gratis rådgivning til kunstnere: www.kunstnernesretshjaelp.dk

Københavns retshjælp

Købenshavns retshjælp yder gratis advokatbistand til enhver borger, uanset bopæl, men afhængigt af husstandens indkomst: www.retshjaelpen.dk/

Litteratur

Læs om de ophavsretlige regler på Kulturministeriets hjemmeside

Læs mere om ophavsret i bogen “Ophavsret for begyndere. En bog til ikke-jurister” af Morten Rosenmeier.
Bogen kan købes eller downloades gratis her.

Ophavsretsloven

Her kan du downloade Kulturministeriets Bekendtgørelse af lov om ophavsret.

Samrådet for ophavsret

Paraplyorganisation for kunstnerorganisationer, der varetager ophavsretslige spørgsmål:  www.samraadetforophavsret.dk/

UBVA – Udvalget til beskyttelse af videnskabenligt arbejde.

Organisation under AC, der varetager akademikerstandens interesser i relation til immatarialret, herunder ophavsret. www.ubva.dk

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte