Find oversætter

Nyttige links

Nedenfor kan du finde relevante juridiske links.

Copydan-foreningerne

Er en samling af forvaltningsforeninger, der opkræver vederlag for mangfoldiggørelse af beskyttede værker i forskellige medier og sammenhænge, og fordeler vederlagene til rettighedshaverne. Læs mere her: www.copydan.dk

Danske advokater

Denne hjemmeside indeholder en database over danske advokater:www.advokatnoeglen.dk/

Folketingets Ombudsmand

Ombudsmanden behandler klager over forvaltningsmyndighedernes afgørelser og deres behandling af borgerne: www.ombudsmanden.dk/ 

Forfatternes Forvaltningsselskab

KODA

KODA varetager rettigheder til musik. Læs mere her.

Kunstnernes retshjælp

Gratis rådgivning til kunstnere: www.kunstnernesretshjaelp.dk

Københavns retshjælp

Købenshavns retshjælp yder gratis advokatbistand til enhver borger, uanset bopæl, men afhængigt af husstandens indkomst: www.retshjaelpen.dk/

Litteratur

Læs om de ophavsretlige regler på Kulturministeriets hjemmeside

Læs mere om ophavsret i bogen “Ophavsret for begyndere. En bog til ikke-jurister” af Morten Rosenmeier.
Bogen kan købes eller downloades gratis her.

Ophavsretsloven

Her kan du downloade Kulturministeriets Bekendtgørelse af lov om ophavsret.

Plusord.dk

Her kan du bl.a. finde en forlagsliste.

Samrådet for ophavsret

Paraplyorganisation for kunstnerorganisationer, der varetager ophavsretslige spørgsmål:  www.samraadetforophavsret.dk/

UBVA – Udvalget til beskyttelse af videnskabenligt arbejde.

Organisation under AC, der varetager akademikerstandens interesser i relation til immatarialret, herunder ophavsret. www.ubva.dk

2004 - 2020 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte