Find oversætter

Internationalt arbejde

På denne side kan du blive klogere på internationalt arbejde – både i forhold til dine muligheder som medlem for at udgive og arbejde i udlandet, men også i forhold til Dansk Forfatterforenings internationale engagement og politiske arbejde uden for Danmarks grænser.

Internationale tilbud og muligheder for dig som medlem:

Udlandsophold:

Hvis du er interesseret i at arbejde i udlandet, for eksempel i form af en researchrejse eller et skriveophold, har du som medlem af Dansk Forfatterforening adgang til foreningens refugiedatabase, hvor vi har samlet en række legatboliger rundt omkring i hele verden, og til vores legatdatabase, hvor du blandt andet kan finde legater, der kan søges til rejser og udlandsophold.

Udgivelse i udlandet:

Det kan virke som lidt af en jungle at få sit værk udgivet i udlandet, og der findes ikke én fast opskrift på, hvordan man bedst får sin bog solgt uden for Danmarks grænser. Dog har vi de seneste år set en opblomstring af en række litterære agenturer, der repræsenterer danske forfattere i den internationale forlagsverden og varetager forfatterens interesser i udlandet.

Du kan læse mere om salg af danske bøger til udlandet i artiklen “Udlandet leder efter mesterværker”fra Forfatteren 2018, og i artiklen “Danske titler over grænserne” fra Forfatteren 2021 giver den litterære agent Trine Nielsen sine bud på, hvordan man bedst skaber interesse for sin danske udgivelse blandt udenlandske forlag. Desuden kan du i artiklerne “Solgt til udlandet – som et eventyr” (2018) og “Indonesisk lyrikeventyr” (2017) læse om to forfatteres veje til at udkomme i udlandet.

 

Hvordan arbejder DFF internationalt?

Dansk Forfatterforening er en af de mest aktive og engagerede forfatterforeninger i Europa. Foreningen er en førende aktør i mange af de forskellige nordiske og europæiske netværk, hvor særligt de politiske og økonomiske udviklinger omkring bogmarkedet, biblioteksafgiften, litteraturstøtten og ophavsretten har vores bevågenhed.

Internationale foreninger:

Vores internationale engagement udspiller sig i høj grad gennem vores medlemskab af de tværnationale organisationer International Authors Forum, European Writers’ Council (EWC) og Conseil Européen des Associations de Traducteurs Littéraires (CEATL). International Authors Forum er verdensforfatterforeningen, som er akkrediteret ved FN. Foreningen har hovedsæde i London og dens medlemmer er forfatter-, oversætter- og illustratorforeninger samt rene forfatterforvaltningsselskaber fra hele verden. EWC og CEATL er henholdsvis den europæiske forfatterforening og oversætterforening. De to foreninger arbejder for forfatteres, illustratorers og oversætteres rettigheder med fokuspunkter som ytringsfrihed, ophavsret og økonomiske rettigheder. DFFs medlemskab af disse foreninger er med til at give os indflydelse ude i verden og give os et vigtigt indblik i udviklinger inden for vores felt og branche på tværs af landegrænser. Desuden er medlemskaberne et udtryk for solidaritet med skrivende og tegnende kolleger i resten af verden.

Nordisk samarbejde:

Udover medlemskabet af ovennævnte foreninger indgår Dansk Forfatterforening også i et nordiske samarbejde gennem NFOR, Nordisk Forfatter- og Oversætterråd, hvor repræsentanter for de nordiske organisationer mødes til seminar eller konference hvert andet år. Et vigtigt grundlag for kontinuiteten i samarbejdet er en samlet oversigt over forholdene og vilkårene for litteratur i de forskellige nordiske lande, de såkaldte tilstandsrapporter. Disse ajourføres løbende og du kan finde den senest opdaterede tilstandsrapport (2019) her. Se desuden vedtægterne for NFOR samt en liste over medlemslandene her.

 

Du kan finde en oversigt over internationale organisationer og samarbejdspartnere her.

 

 

 

2004 - 2022 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte