Find oversætter

Foreningen mener

Forholdet mellem ytringsfrihed og politik er komplekst. Forholdet mellem Kina og resten af verden er komplekst. Men uanset hvilke handelsinteresser, der er på spil, er det uacceptabelt at fængsle forfattere, for hvad de har skrevet, og uacceptabelt at true nordiske civilsamfund med repressalier, fordi de søger at værne om menneskerettigheder og det frie ord.

17. december 2019

Den kinesiske forfatter og forlægger Gui Minhai blev bortført af statslige sikkerhedsagenter under en ferie i Thailand i 2015. I dag sidder han fængslet under retsløse omstændigheder i Ningbo i det sydøstlige Kina.

De kinesiske myndigheder holder Gui Minhai fængslet på grund af hans publicistiske og litterære virke som forfatter og forlægger. Fordi han har distribueret bøger, der ikke er godkendt af den kinesiske stat, og fordi han har skrevet om ulovlige emner.

 

 

Tidligere i år tildeltes Gui Minhai svensk PEN’s Tucholskypris, som går til forfulgte forfattere. Den tildeling har ad helt officielle kanaler udløst voldsomme kinesiske trusler af både kulturel og økonomisk karakter mod den svenske stat og regering. Sveriges udenrigsminister Ann Linde har udtalt, at Sverige ikke vil lade sig presse af kinesiske trusler, og at ytringsfriheden, som vi forstår den i Norden, giver svensk PEN ubetinget ret til at tildele prisen til, hvem de vil. Nu opfordrer dansk og norsk PEN de nordiske udenrigsministre til at fremkomme med eksplicit støtte til Sveriges regering. Læs mere her.

Det er en opfordring, Dansk Forfatterforening kun kan istemme. Derfor har foreningen dags dato rettet henvendelse til Danmarks udenrigsminister Jeppe Kofod og bedt ham træde i karakter med en fuldtonet støtteerklæring til sin svenske kollega i denne sag.

 

 

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte