Find oversætter

Undersøgelser

Ulønnet og lavt betalt arbejde – en kvalitativ undersøgelse fra 2022

I foråret 2022 er omfanget og karakteren af lavtlønnet og ulønnet arbejde blandt forfattere, oversættere og illustratorer blevet undersøgt. Se rapporten på baggrund af den kvalitative undersøgelse blandt arrangører og udvalget forfattere, oversættere og illustratorer her.

Levevilkårsundersøgelse 2016

I løbet af foråret og sommeren 2016 er danske forfattere og oversætteres indtægter og arbejdstid mv.  blevet undersøgt.
Se resultaterne af levevilkårsundersøgelsen her.

Se resulaterne for levevilkårsundersøgelsen blandt illustratorer her.

2004 - 2023 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte