Find oversætter

Beskatning og moms

Dansk Forfatterforening rådgiver normalt ikke om skattesager. Men vi henviser gerne til nedenstående nyttige link på nettet.

Som hovedregel gælder altid, at man skal kontakte sit lokale skattecenter.

Vejledning til beskatning

Læs Kunstnernes Beskatning på Dansk Kunstnerråds hjemmeside.

Moms

Forfattervirksomhed og anden kunstnerisk virksomhed er som udgangspunkt momsfritaget iht. SKAT’s gældende praksis jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 7.

Dansk Forfatterforening yder ikke konkret rådgivning om momsspørgsmål.

Skatteministeriet er i efteråret 2021 undervejs med et lovforslag, der vil lægge moms på al overdragelse af ophavsret, herunder på vederlag fra Copydan, men også på royalties og honorarer fra forlag. Læs Dansk Forfatterforenings høringssvar af 15. oktober 2021 her.

 

 

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte