Find oversætter

To typer medlemskab

Dansk Forfatterforening tilbyder to typer medlemskab: det ordinære og det associerede

Ordinært medlemskab (for udgivne forfattere)

Det ordinære medlemskab er for dig, der allerede har udgivet et eller flere værker, og i øvrigt opfylder optagelseskriterierne i vedtægternes § 4*. Som ordinært medlem har du mulighed for at blive medlem af vores faggrupper, som du kan se i menupunktet “Om”. Du får også adgang til gratis juridisk rådgivning, gratis kurser og arrangementer, og mange flere fordele, som du kan læse mere om her.

Det ordinære medlemskab har et årligt kontingent på 2.900 kr. Hvis du melder dig ind efter 1. juli, betaler du halvt kontingent det første år.

Associeret medlemskab

Det associerede medlemskab er et tilbud til kommende forfattere, der skriver på deres første bog og regner med at få den udgivet inden for de nærmeste år. Dvs. medlemskabet er for dig, der arbejder på det, men endnu ikke har udgivet et værk, og dermed ikke opfylder vedtægternes optagelseskriterier § 4**.

Som associeret medlem betaler du kun 50% i kontingent, men kan stadig nyde godt af flere af fordelene ved at være medlem af Dansk Forfatterforening. Som associeret medlem  kan du ansøge om at deltage i foreningens mange kurser med  rabat, du har mulighed for at deltage i foreningens gratis Kom og Skriv-aftener og endelig får du gratis juridisk bistand i forbindelse med udgivelsen af din første bog. I den forbindelse skal du blot ringe eller skrive herind og aftale en tid. Du vil også modtage vores medlemsblad og kunne deltage i udvalgte arrangementer.

Hvis du får en bog udgivet, så du opfylder betingelserne for at være ordinært medlem, kan du ikke fortsætte som associeret medlem, men overgår til at være ordinært medlem. Du kan højst være associeret medlem i sammenlagt 5 år, og herefter vil du ikke igen kunne optages som associeret medlem.

Det årlige kontingent er på 1.450 kr. Du betaler for hele året, uanset hvilken tid på året, du melder dig ind.

*Du kan blive ordinært medlem, hvis du har

§4*
a) eneophavsret til et bogværk udgivet af en af bestyrelsen anerkendt udgiver
b) eneophavsret til et bogværk, som er offentligt tilgængeligt, f.eks. via landets biblioteker, og som kan anerkendes af bestyrelsen
c) ophavsret til en del af et bogværk, når ansøgers bidrag er af et omfang, der kan sidestilles med et selvstændigt værk, og når betingelserne i litra a eller b er opfyldt
eller
d) eneophavsret til offentliggjorte, litterære tekster, oversættelser eller illustrationer, når disse i omfang svarer til mindst ét bogværk, og når betingelserne i litra a eller b er opfyldt. Offentliggørelsen kan være såvel analog som digital, herunder f.eks. via Internettet.

§4** Som associeret medlem kan optages enhver efter ansøgning under forudsætning af, at vedkommende ikke opfylder betingelserne for at blive optaget som ordinært medlem.

 

Bliv medlem ved at udfylde blanketten nedenfor:

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte