Find oversætter

Copydan-forbehold i forlagskontrakter

Vi anbefaler, at du få et Copydan-forbehold skrevet ind i dine forlagskontrakter fremover. Copydan-forbeholdet afkræver ikke penge el. lign. af hverken forlag eller TV/radio-producent, men sikrer dine rettigheder.

Copydan-forbeholdet til din forlagskontrakt skal lyde således:

”Uanset parternes overdragelse af rettigheder ved denne aftale bevarer parterne hver især deres rettigheder i henhold til ophavsretslovens bestemmelser om aftalelicenser eller andre lovbestemte vederlagsordninger, samt tilsvarende nationale, udenlandske eller internationale bestemmelser, herunder regler og vederlagsordninger, der senere måtte supplere eller afløse disse bestemmelser. Dette gælder hvad enten ordningerne eksisterer i dag eller etableres i fremtiden, og uanset om der er tale om en dansk, udenlandsk eller international aftale.”

 

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte