Find oversætter

Juridisk rådgivning

Dansk Forfatterforenings jurist rådgiver om indgåelse af forlagskontrakter (kontraktrådgivning) og om opstående problemer vedrørende din virksomhed som forfatter, oversætter eller illustrator.

Som nyt medlem kan du dog først få hjælp til opståede problemer efter mindst 1 måneds medlemskab.

Associerede medlemmer kan kun få kontraktrådgivning til en forlagskontrakt.

 

Dansk Forfatterforenings jurist Anne Koldbæk kan kontaktes tirsdag til torsdag fra kl 10-12 og 13-15 på tlf. 32 95 51 00 eller på jura@danskforfatterforening.dk

NB. I perioder med mange henvendelser må påregnes en vis svartid.

2004 - 2023 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte