Find oversætter

Biblioteksafgift

Biblioteksafgiften fordeles af Styrelsen for Bibliotek og Medier som støtte til forfattere, oversættere og andre, hvis bøger står på Danmarks folke- og skolebiblioteker. Er du forfatter, oversætter eller illustrator eller på lignende måde skaber af værker i trykt form eller litteratur indlæst på lydbånd mv., så har du mulighed for at få del i biblioteksafgiften.

Pointsystem

Hvert år afsættes et beløb på finansloven til biblioteksafgift. Beløbet fordeles efter et pointsystem, der udregnes efter antal bind, sidetal og genre i de værker, som bibliotekerne har til udlån. Mange tror, at afgiften er afhængig af hvor meget bøgerne udlånes. Det er ikke tilfældet. Alle bøger, som kan lånes, og er skrevet på dansk eller oversat hertil, udløser biblioteksafgift.

Tilmelding

Man skal selv tilmelde sig til afgiften første gang. Læs her hvordan. Der kan du også finde Lov om biblioteksafgift og de tilhørende bekendtgørelser. Afgiften udbetales en gang årligt omkring midten af april måned.

2004 - 2023 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte