Find oversætter

Biblioteksafgift

Biblioteksafgiften uddeles af Slots- og Kulturstyrelsen som en kulturstøtteordning til det danske sprog. Ordningen er ikke, som nogen tror, en betaling eller kompensation for bibliotekernes udlån. Biblioteksafgiften gives til forfattere, illustratorer og oversættere, hvis bøger står på danske folke- og skolebiblioteker eller findes på eReolen. Er du skaber eller medskaber af trykte bøger, e-bøger eller lydbøger med skriftligt litterært forlæg, har du mulighed for at få del i pengene.

Pointsystem

I forbindelse med vedtagelse af finansloven beslutter Folketinget hvert år, hvor mange penge der skal afsættes til biblioteksafgiften. Bevillingen fordeles i to puljer: en til trykte bøger og en til e-bøger og lydbøger. Fordelingen mellem de to puljer bygger på de samlede udlånstal for hhv. trykte og digitale bøger. For de trykte bøger fordeles pengene herefter efter et pointsystem, der bygger på bestand (antal indkøbte eksemplarer), sidetal og genre for de værker, der står på folke- og skolebiblioteker. For e-bøger og lydbøger bygger fordelingen ligeledes på bestand (beregnet på grundlag af tilrådighedsstillelse, udbredelse og anvendelse), omfang og genre. Kun bøger, der er skrevet på dansk eller oversat til dansk, udløser biblioteksafgift.

Tilmelding

Man skal selv tilmelde sig til afgiften første gang. Læs her hvordan.

På Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside kan du også finde Lov om biblioteksafgift med tilhørende bekendtgørelser samt mere detaljerede beskrivelser af fordelingsprincipperne. Biblioteksafgiften udbetales en gang årligt, normalt omkring midten af april måned.

 

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte