Find oversætter

Husets historie

1617-22: Christianshavn anlægges. Dansk Forfatterforenings hjemsted, Strandgade 6, bebygges formentligt i denne periode.

1703: Vinhandler Abraham Lehn opfører den nye store ejendom i Strandgade.

1705: Den højt anerkendte kunstner Hendrik Krock og dygtige stukkatører udsmykker Lehn-familiens hverdagslokaler i stueetagen. Især den store sal udmærker sig med malerier med motiver fra 1. Mosebog. Loftet bliver udsmykket med stuk.

1709: Abraham Lehn dør og ejendommen udlejes frem til 1721.

1720: Søhelten Peter Jansen Wessel, Tordenskiold, bor på stedet i sit sidste leveår inden sin død. Ejendommen får efterfølgende navnet “Tordenskiolds Gård”.Under søheltens tid i huset berettes det, at Kong Frederik IV ofte deltog i de fester, som blev afholdt i Strandgade 6, og hver gang der blev skålet og råbt hurra for majestæten, blev der saluteret med små kanoner, som stod uden for porten med front mod havnen.

1721: Abraham Lehn den yngre overtager ejendommen.

1732: Slægten Lehn afstår gården, hvorefter den skifter ejere flere gange frem til i dag.

1763: “Tordenskiolds Pavillon” opføres i gården.

1764-79: I denne periode forhøjes sidehuset til to etager.

1816: Statsmanden og landbrugsreformatoren Christian Ditlev Reventlow (1748-1827) sidder i Strandgade 6 og udarbejder forslag til forbedret skovdrift i de danske og slesvigske skove.

1838-58: Del af sidehuset nærmest hovedbygningen nyopføres i denne periode i fire etager.

1857-58: Hovedbygningen forhøjes til tre etager og får samtidig sit nuværende, senklassicistiske udseende.

1894: Dansk Forfatterforening stiftes den 19. maj dette år.

1910-30: Medlem af Dansk Forfatterforenings bestyrelse fra 1920-30, Louis Levy (1875-1940), er i denne periode ofte på besøg hos sine svigerforældre på 3. sal i Strandgade 6.

1983: Foreningen lejer hovedbygningens stueetage.

1993: Forfatterforeningen køber boligen og en del af kælderen, og domicilet er i dag en del af Andelsboligforeningen Tordenskiolds Gård.

 

Kilde: Ipsen, Arne: Tordenskiolds Gård – Historien om Dansk Forfatterforenings domicil, Strandgade 6, Christianshavn. Dansk Forfatterforening. Danmark. 2000

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte