Find oversætter

Autorkontoen

Fra kollektiv til individuel
Fra 2016 er  Autorkontoen overgået til individuel fordeling af midler til rettighedshavere som følge af et nyt EU-direktiv. Restmidler kommer i Autorkontoens legatpuljer.

Legatpuljerne i Autorkontoen kan søges fra d. 6. august 2018. Ansøgsningfristen er torsdag den 6. september 2018 kl. 12:00.

Tidligere modtagere

Legatmodtagere 2018 (ansøgt september – udbetalt i december 2018)

Legatmodtagere 2017  (ansøgt september – udbetalt i december 2017)

Legatmodtagere 2016 (ansøgt september – udbetalt i december 2016)

Legatmodtagere 2015/2016 (ansøgt november 2015- udbetaling i marts 2016)

Legatmodtagere 2014/2015 (ansøgt november 2014 – udbetaling i marts 2015)

Legatmodtagere 2013/2014 (ansøgt november 2013 – udbetaling i marts 2014)

Legatmodtagere 2012/2013 – overskydende lyrikmidler (ansøgt april 2013 – udbetaling maj 2013)

Legatmodtagere 2012/2013 (ansøgt november 2012 – udbetaling i marts 2013)

Legatmodtagere 2011/2012 (ansøgt november 2011 – udbetaling i marts 2012)

Legatmodtagere 2010/2011 (ansøgt november 2010 – udbetaling i april 2011)

 

Den sociale Autorkonto

Kan søges løbende, læs mere her.

 

Gennemsigtighedsrapporter og anvendelse

Anvendelse af individuelle og kollektive midler fra kollektive forvaltningsorganisationer 2018 (godkendt på generalforsamlingen den 21. april 2018)

Gennemsigtighedsrapport 2017 (godkendt på generalforsamlingen den 21. april 2018)

Tidligere år

Anvendelse af individuelle og kollektive midler fra kollektive forvaltningsor 2017(Godkendt på Generalforsamling 29. april 2017)

Gennemsigtighedsrapport 2016 (Godkendt på Generalforsamling 29. april 2017)

Årsregnskab 2015 – Autorkonto

Årsregnskab 2014 – Autorkonto

Årsregnskab 2013 – Autorkonto

2004 - 2019 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte