Find oversætter

Autorkontoen

Fra kollektiv til individuel

Fra 2016 er Autorkontoen overgået til individuel fordeling af midler til rettighedshavere som følge af et nyt EU-direktiv. Restmidler kommer i Autorkontoens legatpuljer.

Autorkontoen kan ikke søges nu.
Hold øje med hjemmesiden ang. kommende ansøgningsfrister.
Hvem kan søge og hvordan. Læs mere her
Ofte stillede spørgsmål . Læs mere her

Tidligere modtagere

Legatmodtagere 2020

Legatmodtagere 2019

Legatmodtagere 2018

Legatmodtagere 2017

Legatmodtagere 2016

Legatmodtagere 2015/2016

Legatmodtagere 2014/2015

Legatmodtagere 2013/2014

Legatmodtagere 2012/2013

Legatmodtagere 2012/2013

Legatmodtagere 2011/2012

Legatmodtagere 2010/2011

 

Den sociale Autorkonto

Kan søges løbende, læs mere her.

 

Gennemsigtighedsrapporter og anvendelse

Ifølge Lov om Kollektiv Forvaltning skal Dansk Forfatterforenings generalforsamling godkende, hvordan foreningen har forvaltet de kollektive midler, vi har modtaget fra Copydan, og hvordan foreningen har tænkt sig at fordele midlerne i den kommende periode. Derfor forelægger bestyrelsen til generalforsamlingens godkendelse 1) en gennemsigtighedsrapport, der viser regnskabet for Autorkontoen 2020 og desuden er forsynet med en ledelsesberetning, som redegør for alle væsentlige forhold, og 2) bestyrelsens forslag til anvendelse eller fordeling af de indkomne midler i 2021. Gennemsigtighedsrapporten indsendes også til uafhængig kontrol af Copydans revision.

Gennemsigtighedsrapport 2020 (godkendt af generalforsamlingen den 4. september 2021)

Anvendelser af individuelle og kollektive midler fra kollektive forvaltningsorganisationer 2021
(godkendt af generalforsamlingen den 4. september 2021)

Tidligere år

Gennemsigtighedsrapport 2019 (godkendt af generalforsamlingen den 5. september 2020)

Anvendelse af individuelle og kollektive midler fra kollektive forvaltningsorganisationer 2020 (godkendt af generalforsamlingen den 5. september 2020).

Anvendelse af individuelle og kollektive midler fra kollektive forvaltningsorganisationer 2019  (godkendt af generalforsamlingen den 27. april 2019)

Gennemsigtighedsrapport 2018  (godkendt af generalforsamlingen den 27. april 2019)

Anvendelse af individuelle og kollektive midler fra kollektive forvaltningsorganisationer 2018 (godkendt af generalforsamlingen den 21. april 2018)

Gennemsigtighedsrapport 2017 (godkendt af generalforsamlingen den 21. april 2018)

Anvendelse af individuelle og kollektive midler fra kollektive forvaltningsor 2017 (godkendt af generalforsamlingen den 29. april 2017)

Gennemsigtighedsrapport 2016 (godkendt af generalforsamlingen den 29. april 2017)

Årsregnskab 2015 – Autorkonto

Årsregnskab 2014 – Autorkonto

Årsregnskab 2013 – Autorkonto

2004 - 2021 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte