Find oversætter

Når du har modtaget et autorkontolegat

Ting du skal være opmærksom på, hvis du har modtaget et legat fra autorkontoen

 

Afrapportering til SKAT
  • Arbejds- og projektlegater udbetales som B-indkomst, hvorfor skatten, der skal betales af beløbet, ikke er fratrukket.
  • Rejselegater skal anvendes til en studierejse, og du skal overfor SKAT kunne dokumentere rejsens formål samt dine rejseudgifter. I modsat fald vil du blive beskattet af legatet.

 

Redegørelse for anvendelse
  • Der skal ikke afrapporteres for arbejdslegater
  • For projekt- og rejselegaters vedkommende skal vi inden årets udgang have en kort redegørelse for anvendelse af legatet tildelt det indeværende år (maks. 1 side)
  • For rejselegater skal desuden vedhæftes et specificeret regnskab for rejseomkostningerne.
  • Vi kan oplyse, at vi foretager stikprøver.

Redegørelser og regnskaber sendes til df@danskforfatterforening.dk

Hvis projektet/rejsen ikke gennemføres, skal legatet tilbagebetales.

Kreditering:

Vi henstiller til, at der i udgivelser og andet offentliggjort materiale nævnes følgende:

“Arbejdet er støttet med midler fra Copydan tildelt af Autorkontoen.”

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte