Find oversætter

Legater

Dansk Forfatterforening administrerer hæders- og ansøgningslegater.
Ansøgningslegater bliver både slået op på denne side og i Forfatteren med ansøgningsfrist i foråret og efteråret.

I menuen til højre finder du vores legatdatabase for medlemmer.

Følgende legater kan søges:
Ellen og Nils Nilssons legat

Legatet uddeles til en langvarigt syg og økonomisk trængende forfattere.
Legatet kan uddeles til samme person flere år i træk. Legatnyderen skal i alle tilfælde kunne dokumentere sin sygdom ved at indsende lægeerklæring
samt redegøre for sine økonomiske forhold.

Der uddeles i flere mindre portioner, men den samlede uddelingssum er 40.000 kr.

Ansøgningsfrist 17. oktober 2022

Forfatteren Axel Thomsens enkelegat

Legatets formål er at yde enker efter egentlige skønlitterære forfattere herunder lyrikere økonomisk støtte. Legatet kan altså ikke tildeles enker efter forfattere, hvis hovedsagelige produktion har bestået i underholdningsromaner/digtsamlinger uden virkelig æstetisk værdi. Der skal ved legatuddelingen lægges mere vægt på, om vedkommende kæmpede for noget livsværdifuldt i sin produktion, end om han opnåede alm. anerkendelse. Ansøgerne skal ved ansøgning dokumentere, at der er trang tilstede. Enker, der skønnes at have haft særlig betydning for deres afdøde mands produktion, bør under i øvrigt lige forhold foretrækkes. Legatet kan ikke tildeles enker som senere har indgået nyt ægteskab.

Dette legat tildeles på baggrund af økonomisk trang. Der skal derfor i ansøgningen redegøres for ansøgerens økonomiske forhold, ligesom navn på afdøde ægtefælle skal oplyses.

Der uddeles i flere mindre portioner, men den samlede uddelingssum er 25.000 kr.

Ansøgningsfrist 17. oktober 2022

Gældende for begge legater:
Ansøgningsfrist: Ansøgningen skal være Dansk Forfatterforening, Strandgade 6, 1401 Kbh. K i hænde senest den 17. oktober 2022. Ansøgningerne skal være påført ansøgers cpr. nummer, navn, adresse, telefonnummer og e-mail samt kopi af seneste årsopgørelse.

Der sendes kun svar til de ansøgere, der får tildelt legatmidler.

Legatet forventes uddelt ultimo november.

Folk, der har kendskab til personer, som opfylder betingelserne for ovennævnte legater, opfordres hermed til at rette henvendelse til de pågældende og oplyse dem om legaterne og ansøgningsfristen.

 

Tidligere legatuddelinger
Dansk Forfatterforening hædrede i juni 2022 forfattere, oversættere og en illustrator ved legatreception i lokalerne i Strandgade 6. 

Ane Bjørn modtog Harald Kidde og Astrid Ehrencron-Kiddes Legat på 30.000,- kr. for modige børnebøger i skrift og tegning om livet på flugt.

Bjørn Rasmussen fik tildelt Albert Dams Mindelegat på 30.000,- kr. for et sanseligt, voldsomt og meget særligt, billeddannende forfatterskab.

Dorrit Willumsen modtog et legat fra Adam Oehlenschläger, Emil Aarestrup, Herman Bang og Johannes Ewald Fonden på 30.000,- kr. for et sart, hårdt og meget berigende forfatterskab skrevet med en stålsikker pen over de seneste 60 år.

Ursula Andkjær Olsen fik tildelt Aarestrupmedaljen på 75.000,- kr. for et stort anlagt lyrisk og meget originalt forfatterskab, hvor utallige stemmer, sprog og kulturelle referencer flyder sammen.

Thomas Harder modtog Dansk Forfatterforenings Hæderslegat på 20.000,- kr. for sit særlige virke og betydningsfulde engagement som en fantastisk oversætter, der giver gang på gang giver læseren en bid af verdenshistorien – i hvert fald den litterære af slagsen.

Arne Herløv Petersen fik et legat fra Henrik Pontoppidans Mindefond på 25.000,- kr. for sit enorme, præcise og altid udfordrende arbejde som lyriker, skønlitterær forfatter, oversætter af en lang række amerikanske mesterværker og mere eller mindre alverdens lyrik.

Katrine Øgaard Jensen modtog Kjeld Elfelts Mindelegat på 11.000,- kr. for gennem en længere årrække at have oversat fra begge veje mellem dansk og engelsk med mod og følsomhed.

 

Dansk Forfatterforening hædrede i 2021 forfattere og en oversætter for både årene 2020 og 2021, da der grundet COVID-19 ikke kunne afholdes en reception i 2020. 

Dansk Forfatterforenings H.C. Andersen legat blev tildelt Stine Pilgaard, og Aarestrup-medaljen blev overrakt til Morten Søndergaard. Imellem disse to blev Albert Dams mindelegat uddelt til både Adda Djørup (for 2020) og Glenn Bech (for 2021), det sammenlagte Kidde og Kjærgaards legat til Ditte Steensballe (for 2020) og Charlotte Weitze (2021), Drassows legat til Anne Lise Marstrand-Jørgensen og Kjeld Elfelts mindelegat til oversætter Marcel Lysgaard Lech.

 

“Drassows legat” og “Adam Oehlenschlaeger, Emil Aarestrup, Herman Bang og Johannes Ewald Fonden” blev uddelt ved årets legatreception d. 21. juni 2019.

Morten Dürr og Lars Hornemann modtog hver en legatportion fra “Drassows legat”. Priserne blev motiveret af forfatter Knud Vilby. Læs motivationstalen her

Iben Mondrup modtog “Adam Oehlenschlaeger, Emil Aarestrup, Herman Bang og Johannes Ewald Fonden”. Prisen blev motiveret af redaktør Janne Breinholt Bak.

Legatreception 8. juni 2018

Se modtagere og billeder fra receptionen her.

Uddeling af Årets fagbogspris 2016

Årets fagbogspris 2016 blev overrakt i Dansk Forfatterforenings smukke lokaler af Den Faglitterære gruppe. Prisen gik til Søren Ryge. Se billederne fra prisoverrækkelsen her.

Legatuddeling sommer 2016

Torsdag d. 16. juni fejrede vi uddelingen af tre af foreningens hæderslegater.
Simon Fruelund modtog “Henrik Pontoppidans mindefond”, motiveret af formand for Pontoppidan selskabet Johan Rosdal. Læs motiveringen her.
Puk Damsgaard modtog “Drassows legat”, motiveret af forfatter og legatudvalgsformand Kristian Himmelstrup på vegne af Tom Buk-Swienty. Læs motiveringen her.
Sidsel Falsig Pedersen modtog et legat fra “Harald Kidde og Astrid Ehrencron-Kidde samt Peder Jensen Kjærgaard og hustrus fond”, motiveret af litteraturkritiker Mai Misfeldt. Læs motiveringen her

Foreningens hæderslegater 2015

I Dansk Forfatterforenings smukke lokaler fandt den årlige prisuddeling sted torsdag d. 18. juni 2015.

Peter-Clement Woetmann modtog “Harald Kidde og  Astrid Echrencron-Kidde og Jens Peder Jensen Kjærgaard og hustru fond”, og Peter Bejder modtog “Drassows legat”.

Zinklarprisen 2013

Klaus Rifbjerg modtog Zinklar prisen den 22. november 2013.Klaus Rifbjerg blev i den forbindelse interviewet af Peter Adolphsen, og Carsten Dahl improviserede på klaver

H. C. Andersen Legat 2013

Den 2. april 2013 modtog Jens Blendstrup Dansk Forfatterforenings “H. C. Andersen Legat”.

2004 - 2022 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte