Find oversætter

Oversættelse

Der eksisterer ikke en bindende modelaftale for så vidt angår oversættelser.
Den tidligere modelaftale kan bruges til inspiration, og den finder du her: Oversættelsesaftale (“normalformularen”). Normalformularen indeholder ikke bestemmelser om digitale udgivelser, og taksterne er ikke ajourført. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på og at tage højde for dette, når der indgås oversættelsesaftaler. Kontakt venligst Oversætterforbundets formand Ulla Lauridsen mhp. individuel rådgivning om honorar mv.

Digital modelaftale for bagkataloget og vejledende honoraraftale for ebogsudgivelser mv.
Hvad angår nye digitale udgaver af ældre oversatte titler (det såkaldte bagkatalog), har Oversætterforbundet juli 2015 indgået en aftale med Lindhardt & Ringhof om en vejledende modelkontrakt baseret på royalties som kan ses her.
Aftalen gælder titler, hvortil oversætteren ikke allerede har afgivet de digitale rettigheder.

Oversætterforbundet har i juni 2015 indgået en vejledende honoraraftale for ebogsudgivelser m.v. af oversættelser fra bagkataloget med Gyldendal og Rosinante&Co, som kan ses her.
Gyldendal omfatter tillige forlagene Thaning & Appel og Borgen. Rosinante & Co omfatter forlagene Cicero, Forum, Fremad, Høst & Søn, Pretty Ink, Rosinante og Samlerens Forlag.

Er du i tvivl om din kontraktsituation, kontakt da oversætterforbundets formand Ulla Lauridsen på e-mail eller Dansk Forfatterforenings jurist Anne Koldbæk på e-mail.

2004 - 2020 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte