Find oversætter

Oversætteres forlagskontrakter

DOF’s modelkontrakt 2020

Som følge af liberaliseringen af bogmarkedet findes der ikke længere en aftale om bindende standardkontrakter mellem DOF/Dansk Forfatterforening og Danske Forlag.

DOF har derfor i samarbejde med foreningens jurist udarbejdet en ny modelkontrakt for litterære oversættelser ud fra rimelige og i bogmarkedet sædvanlige vilkår. Modelkontrakten er blevet forhandlet med og tiltrådt af enkelte forlag.

De forlag, der indtil videre har tiltrådt kontrakten, er Forlaget Gutkind, Turbine Forlag, Vinter Forlag, Straarup & Co., Forlaget Etcetera, Strandberg Publishing, Forlaget Atlanten, Screaming Books og Forlaget Mammut.

Podcastforlaget Podimos kontrakt er desuden blevet til i et samarbejde med DOF og tager højde for de lidt anderledes forhold, der gør sig gældende på dette marked.

Du finder kontrakten her: DOF’s modelkontrakt for litterære oversættelser februar 2020  (PDF) og Word

Oversætter man for andre forlag, kan oversætter og forlag sammen tilpasse modelkontrakten efter behov. Forlag, der anvender tilpassede kontrakter, må IKKE anføre i kontrakten, at den er baseret på DOF’s modelkontrakt eller bruge andre udtryk, der er egnet til skabe det indtryk, at det pågældende forlags egne vilkår er tiltrådt af DOF/Dansk Forfatterforening.

Modtager du en forlagskontrakt, der henviser til DOF’s modelkontrakt februar 2020, bør du sammenligne den nøje med originalen. Du bør være særlig opmærksom på steder, hvor den tilbudte forlagskontrakt afviger fra originalen ved ændringer, udeladelser eller tilføjelser. Er du i tvivl om, hvorvidt kontrakten er egnet til aftalen mellem dig og forlaget, så bør du søge rådgivning herom.

DOF har en kontraktrådgivning, også for ikke-medlemmer, hvor man blandt andet kan danne sig et indtryk af den normale spredning inden for honorarer. Link til Oversætterrådgivningen.

Normalformularen af februar 1980

Den seneste, men nu forældede bindende standardkontrakt mellem DOF/Dansk Forfatterforening og Danske Forlag (tidligere Forlæggerforeningen) finder du her.

Den blev opsagt af Forlæggerforeningen i begyndelsen af 1990’erne.

Der findes stadig forlag, der anvender hele eller dele af Normalformularen af februar 1980 i deres kontrakter. Normalkontrakten af februar 1980 tager ikke højde for udviklingen af digitale udgivelsesformater og er derfor på mange punkter utidssvarende, herunder også ift. taksterne.

Modtager du en forlagskontrakt, der henviser til Normalformularen af februar 1980, bør du sammenligne den nøje med originalen. Du bør være særligt opmærksom på steder, hvor den tilbudte forlagskontrakt afviger fra originalen ved ændringer, udeladelser eller tilføjelser. Er du i tvivl om, hvorvidt kontrakten er egnet til aftalen mellem dig og forlaget, så bør du søge rådgivning herom. Kontakt venligst Oversætterforbundets formand Juliane Wammen med henblik på individuel rådgivning om honorar mv.

 

Digitale rettigheder

Er digitale (gen-)udgivelser omfattet af ældre oversættelsesaftaler?

Mange ældre oversættelsesaftaler indeholder ikke vilkår om udgivelse af e-bøger samt evt. heller ikke om lydbøger. I så fald beror de digitale rettigheder stadig hos oversætteren, de er altså som udgangspunkt ikke overdraget til det forlag, der oprindeligt betalte for og udgav oversættelsen i trykt form. Ved genudgivelse af oversættelsen i digital form er der derfor behov for indgåelse af en ny aftale mellem oversætteren og det forlag, der vil genudgive værket.

Normalformularen af februar 1980 omfatter ikke digitale udgivelser.

En oversættelsesaftales vilkår kan være uklare i forhold til, om den omfatter digitale rettigheder. Det vil i så fald afhænge af en konkret fortolkning af oversættelsesaftalen, men her taler specialitetsprincippet i ophavsretslovens § 53, stk. 3, til fordel for oversætteren. Uklarheder bør afklares inden en eventuel genudgivelse, og hvis du er medlem af DOF/Dansk Forfatterforening, kan du få rådgivning hos foreningens jurist.

Modelaftaler for digitale genudgivelser af bagkataloget (retrodigitalisering) – 2015 & 2023

DOF/Dansk Forfatterforening har i 2015 og 2023 indgået modelaftaler med to store forlag om genudgivelse af tidligere oversatte værker i digitale udgaver (e-bøger mv.).

Der er i juni 2015 indgået en vejledende honoraraftale for e-bogsudgivelser m.v. af oversættelser fra bagkataloget med Gyldendal og Rosinante & Co, som kan ses her.

I oktober 2023 har DOF indgået en ny vejledende tillægsaftale for overdragelse af digitale rettigheder. Den gælder i de tilfælde, hvor Gyldendal ikke allerede har udgivet titlen digitalt, og hvor oversætteren ikke allerede har overdraget de digitale rettigheder til et andet forlag. Aftalen gælder især aftaler indgået efter 1980-kontrakten, og den kan ses her.

Se her for at finde en liste over de forlag, som Gyldendal ejer (pr. oktober 2023).

I juli 2015 er der indgået en aftale med Lindhardt & Ringhof om en vejledende modelkontrakt baseret på royalties som kan ses her.
Denne aftale kan anvendes både som tillæg til titler fra Lindhardt & Ringhofs bagkatalog og som nyt aftalegrundlag mellem oversætteren og Lindhardt & Ringhof ift. oversættelser, der tidligere er udgivet af et andet forlag.

Er du i tvivl om din kontraktsituation, kontakt da oversætterforbundets formand Juliane Wammen på e-mail eller Dansk Forfatterforenings jurist Anne Koldbæk på e-mail.

/ Dansk Forfatterforening 2020 med opdatering 2023

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte