Find oversætter

Internationale organisationer

På denne side kan du læse mere om Dansk Forfatterforenings internationale samarbejder og finde links til de tværnationale organisationer, som DFF er medlem af.

NFOR

Det nordiske samarbejde har siden begyndelsen af 1900-tallet været formaliseret i NFOR, Nordisk Forfatter- og Oversætterråd. Her mødes hvert andet år repræsentanter for de nordiske organisationer til seminar eller konference. Det sker på skift i de nordiske lande.
Vedtægterne for NFOR samt oversigt over alle medlemslandene finder du her

Et vigtigt grundlag for kontinuiteten i samarbejdet er en samlet oversigt over forholdene og vilkårene for litteratur i de forskellige nordiske lande, de såkaldte tilstandsrapporter. Disse ajourføres løbende. Du kan se den senest opdaterede tilstandsrapport (2022) her.

Seneste NFOR-møde fandt sted på Hanaholmen, Kulturcentrum for Sverige og Finland d. 15.-16. juni 2023. Værterne var i forening: Den Finske Forfatterforening, Finlands faglitterære forfattere, Finlands oversætter- og tolkeforbund og Finlands Svenske forfatterforening.

Kontakt sekretær i Dansk Forfatterforening, Nena Wiinstedt, for yderligere information omkring NFOR.

European Writers’ Council:

EWC er den europæiske forfatterforening. Foreningen har sekretariat i Bruxelles og den siddende præsident er Miguel Ángel Serrano (Spanien). Foreningen laver primært lobbyarbejde for forfatter- og illustratorrettigheder og tyngdepunkterne er pt. ophavsretsdirektivet, eLending og biblioteksafgift. De seneste år har der yderligere særligt været fokus på at kortlægge coronaens indvirkning på forfatterøkonomi og på ytringsfrihed, fx i forhold til skrivende i Ukraine og Belarus. European Writers’ Council er desuden med i konsortiet bag European Prize for Literature.

Der afholdes ét årligt stormøde og formandskabet i Dansk Forfatterforening deltog ved sidste møde i 2023.
Stephanie Caruana er Dansk Forfatterforenings repræsentant i EWC. Repræsentanten udpeges af bestyrelsen i DFF.

http://www.europeanwriterscouncil.eu/

International Authors Forum:

IAF er den globale forfatterforening. Foreningen har hovedsæde i London og den siddende præsident er John Degen (Canada). Foreningen er finansieret af IFFRO, som er verdensorganisationen af forvaltningsselskaber, og foreningens medlemmer er forfatter-, oversætter- og illustratorforeninger samt rene forfatterforvaltningsselskaber. Dansk Forfatterforening er aktivt involveret i arbejdsgrupper om henholdsvis lærebogsrettigheder og biblioteksafgift.

Dansk Forfatterforenings repræsentant er Juliane Wammen. Repræsentanten udpeges af bestyrelsen i DFF.

https://internationalauthors.org/

Conseil Européen des Associations de Traducteurs Littéraires:

CEATL er den europæiske oversætterorganisation. Foreningen er en stærkt samarbejdsorienteret paraplyorganisation uden sekretariat og den siddende præsident er Francesca Novajra (Italien)” . Foreningen har medlemsorganisationer i næsten alle europæiske lande og aktive arbejdsgrupper om ophavsret, synlighed, efteruddannelse, menneskerettigheder etc. – der er særligt fokus på lobbyarbejde for kulturstøtte, oversætterrettigheder og sproglig mangfoldighed. Derudover udgiver Conseil Européen des Associations de Traducteurs Littéraires det digitale oversættelsesmagasin Counterpoint.

De danske repræsentanter er Juliane Wammen (førstedelegerede) og Morten Visby (andendelegerede). Repræsentanterne udpeges af DOF.

https://www.ceatl.eu/

NORNE

NORNE er et netværk af 8 oversætterforeninger fra 5 nordiske lande (Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island). Netværket har ingen bestyrelse eller sekretariatet, men de enkelte foreninger udpeger repræsentanter til at holde kontakten og deltage i et årligt møde.
Se, hvilke oversætterforeninger, der er en del af NORNE her.

DOF er vært for mødet i 2022 og de danske repræsentanter er Juliane Wammen og Jakob Levinsen.

Dansk Kulturinstitut

Dansk Kulturinstitut er en selvejende institution, der siden 1940 har arbejdet med udveksling af kunst og kultur på tværs af landegrænser og udvikling af internationale relationer. Dansk Kulturinstitut har 5 institutter rundt omkring i verden i henholdsvis Kina, Brasilien, Indien, Letland og Rusland. Dansk Forfatterforening sidder i repræsentantskabet og har de seneste år (før Corona) bl.a. taget imod et par kinesiske forfatterdelegationer.

Sanne Udsen er DFFs repræsentant i Dansk Kulturinstitut.

https://www.danishculture.com/da/om-dansk-kulturinstitut/

 

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte