Find oversætter

Projektarkiv

Her kan du se en oversigt over foreningens afsluttede projekter inden for den seneste årrække.

Undersøgelser af kunstneres vilkår, legatmuligheder mv. (2022-2024)

Dansk Forfatterforening har i perioden 2022-2024 haft et særligt fokus på at udvide vidensområdet om professionelle kunstnere. I foråret 2023 igangsatte Dansk Forfatterforening en undersøgelse af mønstre i uddelingen af Autorkontoens legatpuljer for perioden 2018-2022, som du kan læse mere om her.
Derudover blev der i november 2023 udarbejdet en statistisk undersøgelse af professionelle kunstnere på tværs af kunstområderne. Kunstnerstatistikken er en del af udviklingsprojektet Kunstnere i tal, som er et samarbejde mellem Danmarks Statistik, Dansk Kunstnerråd og 19 af rådets medlemsorganisationer – herunder Dansk Forfatterforening. Undersøgelsen bygger på data fra knap 28.000 professionelle kunstnere i Danmark og spænder over alle kunstområder bl.a. musik, scenekunst, billedkunst, kunsthåndværk, design, litteratur, film og tv. Du kan læse mere om dette her.
Dansk Forfatterforening har også i vinteren 2023 udarbejdet en rapport, der bl.a. undersøger kønsfordelingen blandt modtagere af hæderslegater i perioden 1994-2022 i Dansk Forfatterforenings regi. Rapporten viser bl.a., at der er sket en stigning i antallet af kvindelige legatmodtagere. Du kan læse mere om rapporten her.

Pegasus rejser (2024-)

Anna Bridgwater og Lise Bidstrup står bag et samarbejde med rejsebureauet Pegasus, hvor medlemmer af Dansk Forfatterforening får mulighed for at rejse til litteraturfestivaler rundt om i verden. Den første rejse går til Cheltenham Literature Festival i Montpellier Gardens, England, i oktober 2024. Se mere om festivalen her og læs flere detaljer om afrejse, tilmelding, pris mm. her.

Prins Henrik Prisen (2022-)

Prins Henrik Prisen er en lyrikpris stiftet af Dansk Forfatterforening og Danske Skønlitterære Forfattere. Prisuddelingen blev i 2022 og 2023 afviklet i Dansk Forfatterforenings lokaler. Se mere om Prins Henrik Prisen her.

Bogforum (2022-)

Vi har haft en medlemsstand på BogForum i perioden frem til 2009 og så igen fra 2022. Formålet med standen er, at medlemmer kan mødes og at sætte fokus på dem, der skaber indholdet til bogmessen. Arbejdet med standen drives af et udvalg med repræsentanter fra alle faggrupper.

1 år med tegneserier (2021-2022)

”1 år med tegneserier” var et læsefremmeprojekt, der havde til formål at teste, om tegneseriegenren kan øge læselysten hos børn på folkeskolens mellemtrin (4.-6. klasse). Projektet blev gennemført i skoleåret 2021/2022 i samarbejde med de Pædagogiske Læringscentre på 7 af landets folkeskoler og 9 tegneseriekunstnere. De mere end 400 deltagende elever blev i forløbet introduceret for tegneserier og graphic novels gennem læringsforløb, formidlingstiltag og tegneserieworkshops. Projektets resultater har vist, at tegneserier er et effektivt redskab til at motivere eleverne i undervisningen og øge læselysten på mellemtrinnet. ”1 år med tegneserier” er blevet til med støtte fra Udviklingspuljen for Folkebiblioteker og Pædagogiske Læringscentre og Huskunstnerordningen.

Den fulde rapport over projektets resultater kan rekvireres hos sekretariatschef, Sara Strand: ss@danskforfatterforening.dk. Derudover har vi samlet en række gode råd til lignende projekter i en køreplan, der kan hentes her.

DM i novelleskrivning og lyrik (2012-2021)

Dansk Forfatterforening har i perioden 2012-2021 arrangeret DM i henholdsvis novelleskrivning og lyrik for unge mellem 16-19 år. Her har ca. 100 deltagere fra hele landet indsendt noveller og digte, og 20 er årligt blevet udvalgt til at deltage i et weekendskrivekursus på Vallekilde Højskole. Projektet har haft til formål at skabe opmærksomhed omkring det helt unge vækstlag inden for litteratur. Projektet har gennem tiden været støttet af Autorkontoen, Statens Kunstfond m.fl. Du kan se en lille film fra DM i novelleskrivning 2015 her. Konkurrencen vil fra og med 2022 blive drevet af Vallekilde Højskole.

DM i fagene (2021)

DM i Fagene er en konkurrence i skolens fag for landets elever i 7., 8. og 9 klasse. Dansk Forfatterforening var i 2021 udvalgt som casevirksomhed i danskfaget, hvor ca. 10.000 elever fra landets 7.-9. klasser deltog i konkurrencen. Andre casevirksomheder i DM i Fagene har blandt andet været Dansk Supermarked, Novo Nordisk, DR og Rigsarkivet.

Alsang 2020

ALSANG er et fællessangsinitiativ, der har til formål at samle alle borgere i en musikalsk fejring af friheden, fremtiden og demokratiet. Projektet er udviklet af Grundtvigsk Forum, Dansk Forfatterforening og Spil Dansk. Dansk Forfatterforening var involveret i projektet fra 2017-2021.

Læs mere om projektet her og se interviewbogen 100 stemmer, hvor 100 kulturpersonligheder fortæller om deres forhold til fællessang her.

Den Røde Sofa (2009-2020)

Den Røde Sofa var en litterær salon og podcast, hvor forfattere, oversættere og illustratorer blev interviewet, holdt oplæg og læste op. Den Røde Sofa blev startet op i 2009, og blev produceret af Dansk Forfatterforening i samarbejde med Den2Radio. Du kan lytte til alle programmerne her.

Hvem er Danmark? (2019)

Hvem er Danmark? var et læsefremme-projekt, hvor 20 forfattere rejste ud i 20 danske byer for at blive inspirerede til nye fortællinger. Fortællingerne var omdrejningspunkt for en række lokale initiativer, der skulle stimulere læselysten hos de lokale borgere: lokalavisen bragte forfatterens tekst, forfatteren gæstede lokalbiblioteket, den lokale skole blev undervist i kreativ skrivning, Læseforeningen holdt guidede læsninger for lokale læsegrupper og DR producerede en række podcasts over forfatternes tekster. Projektet er blevet til med støtte fra Nordea-Fonden.

Læs mere om projektet her eller lyt til DRs podcastserie ‘En forfatter flytter ind’ her.

Blixenprisen (2015-2023)

Blixenprisen er en prisfest, der blev oprettet af Dansk Forfatterforening og Danske Skønlitterære Forfattere for at samle branchen og sætte litteraturen på dagsordenen. Første prisfest blev afholdt i 2015 og har siden været afholdt én gang årligt (bortset fra 2020 0g 2021 pga. corona). Dansk forfatterforening stod for al fundraising, projektledelse og administrationen i 2015 og 2016. Fra 2017 har Blixenprisen været sin egen forening med egen bestyrelse med DFF’s og DSF’s formænd repræsenteret. Have PR står for administrationen.

Litteratour (2012-)

Litteratour blevet oprettet som en arrangementsgruppe under DFF med henblik på at bringe litteraturen ud i hele landet. I 2013 blev Litteratour sin egen forening, og har siden da arrangeret oplæsninger, kurser, workshops og diverse andre litterære projekter rundt om i landet.

Kbh. læser – ikke (2017)

Læsefremmeprojekt i samarbejde med litteraturfestivalen København Læser og Læseforeningen. Formålet med projektet var at bringe litteraturen ud til så mange mennesker som muligt – særligt mennesker, der ikke sædvanligvis læser – gennem fx guidede fælleslæsninger og lokal interaktion med forfattere. Projektet var fondsstøttet fra Københavns Kommune og blev afviklet i 2017. Projektet fungerede som pilotprojekt, hvor dele af projektet siden blev løftet op i større og bredere skala via projekt Hvem er Danmark?

Tycho Brahes testamente (2007-2014)

Tychos Rejse var et virtuelt brætspil med udgangspunkt i Tycho Brahes liv og renæssancen. Spillet var et GPS-baseret udendørs spil, hvor man via en app kunne gå rundt og svare på spørgsmål og løse gåder. Spillet var tiltænkt gruppeleg/læring for fx skoleklasser og har været anvendt af flere skoler. Dansk Forfatterforening deltog med projektledelse, og formålet fra DFFs side var bl.a. at undersøge nye medieformater mhp. at fremme læsning blandt læseafhoppere (på det tidspunkt især drenge fra 6. klasse). Projektet blev finansieret af Tips- og Lottomidler og blev udviklet i samarbejde med Alexandra Instituttet på Aarhus Universitet, DR og idémanden Sally Altschuler, børnebogsforfatter og medlem af DFF. Projektet blev påbegyndt i 2007 og afsluttet i 2014.

Forfatterbogladen.dk (2009-2015)

Forfatterbogladen var en online portal, der blev oprettet af foreningen med henblik på, at medlemmer kunne sælge bøger fri af rettigheder. Projektet blev startet i 2009, og opnåede en del pressebevågenhed. Salget var dog ikke så overbevisende, og Forfatterbogladen.dk og blev lukket af Dansk Forfatterforenings bestyrelse i 2015, da portalen i mellemtiden var blevet indhentet af andre internetboghandler.

Vietnam (2010-2015)

Internationalt projekt med fokus på samskabelse af børnebøger, hvor børnebogsforfattere og illustratorer i Vietnam kunne afholde workshops og få kurser. Projektet blev støttet af Udenrigsministeriet. Børnebogsforfatter, og DFF-medlem Sally Altschuler startede projektet som næstformand i Dansk Forfatterforening og formand for foreningens internationale udvalg. Fra 2015 har Sally Altschuler selv drevet projektet videre.

Plusord (2012-2014)

Plusord blev stiftet af Dansk Forfatterforening i 2012 som en forening med henblik på at sælge kurser og konsulentydelser til erhvervslivet og private kunder. Idéen med projektet var, at foreningens medlemmer kunne tilbyde kurser, i fx taleskrivning eller præsentationsteknik, for på den måde at få alternative indtægtskilder i deres forfattervirke. Det lykkedes at sælge og gennemføre flere kurser. Plusord blev i 2014 overleveret til sin egen forening, der i 2018 valgte at lukke ned grundet begrænset aktivitet og hård konkurrence på området samt (for) krævende salgsindsats holdt op mod det reelle salg af kurser.

Danske Tegn (2007-2009)

Projekt med fokus på at skabe alternative indtægtskilder til forfattere, oversættere og illustratorer – fx tekstproduktioner til projekter og organisationer som Femernbroen, Mødrehjælpen mv. Projektet blev påbegyndt 2007 og afsluttet i 2009. Noget af idéen blev ført videre i foreningen Plusord i 2012.

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte