Find oversætter

Flere kvinder modtager hæderslegater

Ny rapport udarbejdet af Dansk Forfatterforening undersøger kønsfordelingen blandt modtagere af hæderslegater i regi af Dansk Forfatterforening. Rapporten viser, at der de seneste år er sket en stigning i antallet af kvindelige legatmodtagere.

19. januar 2023

I perioden 1994-2022 har der overordnet set været en overvægt af mandlige legatmodtagere. Dog er der de seneste 10 år sket en udvikling, hvor flere og flere kvindelige forfattere får legater.

Udover køn kigger rapporten også på parametre som alder og forlag. Generelt er der en stor aldersspredning blandt legatmodtagerne, men vi ser en tendens til, at særligt kvinder i alderen 60+ er underrepræsenterede.

 

Når vi ser på forlagsfordelingen, er Gyldendal den største spiller, men der ses samtidig også en stor spredning mellem store, mellemstore og små forlag. I alt er 43 forlag repræsenteret, hvis vi kigger på legatuddelingerne de seneste 10 år.

Du kan læse den samlede rapport her.

 

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte