Find oversætter

Faglitterære forlagskontrakter

Som følge af liberaliseringen af bogmarkedet findes der ikke længere en gældende aftale om bindende standardkontrakter mellem Dansk Forfatterforening og Danske Forlag.

Generelt om forlagskontrakter for faglitterære udgivelser

Faglitteratur er en genre, der spænder meget vidt ikke bare emne- og formidlingsmæssigt, men også ift. de forretningsmæssige vilkår for udgivelsen.

Som det fremgår nedenfor, er der pt. ingen nyere forhandlede standard- eller modelaftaler for faglitteratur.

Faglitterære forlagskontrakter indeholder mange af de samme elementer som skønlitterære forlagskontrakter, som er beskrevet på siderne Generelt om Forlagskontrakter og i Guide til Kontrakter.

Vi anbefaler at du læser den tilbudte forlagskontrakt meget nøje igennem og stiller spørgsmål til dit forlag, hvis der er noget, du er i tvivl om. Hvis kontrakten angiver at være baseret på en standard- eller modelkontrakt, så sammenlign med forlægget, hvis du kan finde det på denne side eller på siden Skønlitterære Forlagskontrakter.

For mange faglitterære forfattere indgår de litterære værker som et led i forfatterens øvrige faglige virke. Det kan betyde at du har særlige behov eller ønsker til vilkårene for udgivelsen, som skal forhandles med forlaget og tilføjes i kontrakten.

Normalformularen af 1. december 1990

Den tidligere aftalte standardkontrakt for faglitteratur mellem Dansk Forfatterforening og Forlæggerforeningen er ikke længere bindende. Kontrakten kan du finde her og bruge som inspiration: Faglitterær kontrakt. Vær dog opmærksom på, at henvisningen i kontraktens § 2 til ophavsretslovens § 51 er forkert. Bestemmelsen om titelbeskyttelse står nu i ophavsretslovens § 73.

Der findes stadig forlag, der anvender hele eller dele af Normalformularen i deres kontrakter. Normalformularen tager dog ikke højde for udviklingen af digitale udgivelsesformater og er derfor på mange punkter utidssvarende, herunder også ift. taksterne.

Modtager du en forlagskontrakt, der henviser til Normalformularen af 1. december 1990, bør du sammenligne den nøje med originalen. Du bør være særligt opmærksom på steder, hvor den tilbudte forlagskontrakt afviger fra originalen ved ændringer, udeladelser eller tilføjelser. Er du i tvivl om, hvorvidt kontrakten er egnet til aftalen mellem dig og forlaget, så bør du søge rådgivning herom.

UBVA-kontrakten for videnskabelige og populærvidenskabelige publikationer af 2009

Dansk Forfatterforening, UBVA og Forlæggerforeningen har i 2009 tiltrådt en standardkontrakt for videnskabelige og populærvidenskabelige publikationer. Aftalen er ikke bindende, men kan benyttes som rettesnor. Aftalen indeholder også bestemmelser vedrørende digitale rettigheder. Se aftalen her.

Juridisk rådgivning

Medlemmer af Dansk Forfatterforening kan få kontraktrådgivning af foreningens jurist, se under Juridisk Rådgivning.

/ Dansk Forfatterforening 2020

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte