Find oversætter

Radio & TV

Har du optrådt i TV/Radio?

Har du som forfatter været på TV, har du måske Copydan-AVmidler til gode for din optræden. Copydan-midlerne er indhentet på baggrund af aftaler om brug af rettighedshavernes værker eller optrædener. Copydan videreformidler midlerne til rettighedshavernes organisationer, der står for at fordele midlerne til rettighedshaverne. Se fordelingsoverblik her.

Sådan bliver dine optrædener fundet
FFS har siden 1. januar 2018 monitoreret TV-optrædener via direkte overvågning og statistik. Tjek hvilke kanaler FFS konkret overvåger, og se, hvad du kan gøre, hvis du har optrådt på en kanal, som ikke er med i monitoreringen  her: forfatterselskabet.dk. Optrædener via DR’s radiokanaler bliver ligeledes registreret. FFS forestår uddelingen af Copydan-midlerne på vegne af de to forfatterforeninger.

Hvis din tekst har været læst højt via DRs sendeflader, så kan det vedrøre Radiokassen. Læs mere om det nederst her. Eller kontakt FFS: forfatterselskabet.dk.

Det kan være en god ide at gøre det til en vane at notere dato, program, kanal og kontaktperson ned, hver gang du har optrådt eller læst op i radio/TV, så du har overblik over det, når den årlige opgørelse kommer.

Optrædener vedr. 2022 blev udbetalt via FFS omkring 1. oktober 2023. Næste udbetaling vedr. 2023-optrædener forventes at ske omkring 1. oktober 2024. 

Ved henvendelser til FFS kan du med fordel oplyse program og tidspunkt (dag, måned, årstal) for din optræden i mailen. Kontakt: Forfatternes Forvaltningsselskab v. Stig von Hielmcrone svh@forfatterselskabet.dk

3 år til at blive fundet
Der er jf. direktivet hensat 10% af totalen til imødegåelse af senere krav, dog først efter en 3-årig periode.
Fristen for at få del i de 10 % hensatte midler til senere krav vedr. optræden i 2020 er 31. december 2023. 

Du kan kontakte Forfatternes Forvaltningsselskab på svh@forfatterselskabet.dk og læse mere på forfatterselskabet.dk

Har du optrådt i 2018 eller før?

Udbetaling og indberetning til SKAT for optræden i 2018 skete i oktober 2019.

Der er jf. direktivet hensat 10% af totalen til imødegåelse af senere krav, dog først efter en 3-årig periode.
Fristen var 31. december 2022 for at få del i de 10 % hensatte midler til senere krav vedr. optræden i 2019 og tilsvarende for årene før.

Før 2015 blev midlerne fordelt kollektivt, men siden 2015 er midlerne blevet fordelt individuelt som følge af et EU-direktiv om kollektiv forvaltning implementeret i dansk lovgivning i 2016. I årene 2015, 2016 og 2017  var det Dansk Forfatterforening (DFF) på vegne af DFF og DSF, der havde til opgave at finde de individuelle rettighedshavere på forfatter-, oversætter- og illustratorområdet. Fra 1. januar 2018 er opgaven overdraget til Forfatternes Forvaltningsselskab (FFS). Både DFF og DSF er repræsenteret bestyrelsen for FFS.

Hvor går pengene hen, hvis rettighedshaverne ikke bliver fundet indenfor 3 år?

Hvis FFS ikke finder rettighedshaveren efter den 3-årige periode, overgår midlerne til kollektiv forvaltning via legatpuljerne i Autorkontoen. Hvis du har et projekt, er du altid velkommen til at søge Autorkontoens legatpuljer.

Se mere her:  http://danskforfatterforening.dk/autorkontoen/

Hvis du ønsker at klage eller har spørgsmål omkring en afgørelse

Ønsker du at klage over afgørelse vedrørende optræden i 2020 eller senere, skal du sende klagen til Forfatternes Forvaltningsselskab på svh@forfatterselskabet.dk

Klagefristen for optræden i 2020 er 31. marts 2024.

Administration og fradrag

Af de indkomne midler laves der fradrag på 10 % til sociale og kulturelle formål til legater, der går direkte i Autorkontoen, og som kan søges af alle forfattere, oversættere og illustratorer.  Derudover tilbageholdes 10 % til imødegåelse af senere krav fra ophavsmænd. Denne pulje henstår i 3 år, hvorefter evt. restmidler overgår til Autorkontoens legatpuljer.
Der foretages fradrag for faktiske omkostninger for administration i forbindelse med arbejdet med at finde rettighedshaverne.
Se også fordelingsoverblik her.

Kontakt

Forfatternes Forvaltnings selskab v. Stig von Hielmcrone kan kontaktes på svh@forfatterselskabet.dk

Dansk Forfatterforening kan kontaktes på df@danskforfatterforening.dk.

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte