Find oversætter

Radio & TV

Har du optrådt i TV/Radio?

Har du som forfatter været på TV, har du måske Copydan-midler til gode for din optræden. Copydan-midlerne er indhentet på baggrund af aftaler om brug af rettighedshavernes værker eller optrædener. Copydan videreformidler midlerne til rettighedshavernes organisationer, der står for at fordele midlerne til rettighedshaverne. Se fordelingsoverblik her.

Tidligere var det Dansk Forfatterforening (DFF) på vegne af DFF og DSF, der havde til opgave at finde de individuelle rettighedshavere på forfatter-, oversætter- og illustratorområdet, men fra 1. januar 2018 er opgaven overdraget til Forfatternes Forvaltningsselskab (FFS).

FFS har siden 1. januar 2018 monitoreret TV-optrædener via direkte overvågning og statistik. Optrædener via DR’s radiokanaler og Radio24syv vil ligeledes blive registreret. FFS vil fremover forestå uddelingen af Copydan-midlerne på vegne af de to forfatterforeninger.

 

Har du optrådt i 2018 eller senere?

Så skal du IKKE indsende et indberetningsskema til Dansk Forfatterforening. FFS har siden 1. januar 2018 monitoreret TV-optrædener via direkte overvågning af udvalgte kanaler. Oplæsninger via DR’s radiokanaler og optrædener via Radio24syv bliver ligeledes registreret. Tjek hvilke kanaler FFS konkret overvåger, og se, hvad du kan gøre, hvis du har optrådt på en kanal, som ikke er med i monitoreringen  her: forfatterselskabet.dk.
FFS står for alt vedr. udbetaling mv.

Det kan være en god ide at gøre det til en vane at notere dato, program, kanal og kontaktperson ned, hver gang du har optrådt eller læst op i radio/TV, så du har overblik over det, når den årlige opgørelse kommer. Optrædener vedr. 2018 vil blive udbetalt omkring 1. oktober 2019.

Du kan kontakte Forfatternes Forvaltningsselskab på svh@forfatterselskabet.dk og læse mere på forfatterselskabet.dk

Hvis du har indsendt et indberetningsskema, som Dansk Forfatterforening har modtaget i perioden 1. januar 2018 til 10. juni 2018, har vi overdraget sagen til FFS, og du behøver ikke foretage dig yderligere. Fra og med den 11. juni 2018 modtager Dansk forfatterforenings IKKE  skemaer for optræden i 2018 og frem.

Har du optrådt i 2017?

Deadline for indberetning af optræden 2017 var den 15. marts 2018. Udbetaling og indberetning til SKAT for rettidigt indkomne slipper skete ultimo juni 2018.Se vurderingskriterierne for hvad, der udløste penge her.

Der er jf. direktivet hensat 10% af totalen til imødegåelse af senere krav, dog først efter en 3-årig periode. Fristen var 31. december 2020 for at få del i de 10 % hensatte midler til senere krav vedr. optræden i 2017.

 

Har du optrådt i 2016?

Deadline for indberetning af optræden 2016 var d. 15. marts 2017. Udbetaling og indberetning til SKAT for rettidigt indkomne slipper skete i juli 2017. Se vurderingskriterierne for, hvad der udløste penge i 2016 her.

Der er jf. direktivet hensat 10% af totalen til imødegåelse af senere krav, dog først efter en 3-årig periode.
Fristen var 31. december 2019 for at få del i de 10 % hensatte midler til senere krav vedr. optræden i 2016.

 

Har du optrådt i 2015?

Deadline for indberetning af optræden 2015 var d. 15. marts 2017. Udbetaling og indberetning til Skat for rettidigt indkomne slipper skete i juli 2017. Se vurderingskriterierne for, hvad der udløste penge i 2015 her.

Der er jf. direktivet hensat 10% af totalen til imødegåelse af senere krav, dog først efter en 3-årig periode. 
Fristen var 31. december 2018 for at få del i de 10 % hensatte midler til senere krav vedr. optræden i 2015.

Har du optrådt i 2014 eller før?

Vi begyndte først at fordele midler individuelt fra og med 2015. Men hvis du har et projekt, er du altid velkommen til at søge Autorkontoens legatpuljer.

 

Hvor går pengene hen, hvis vi ikke finder rettighedshaverne indenfor 3 år?

Hvis vi ikke finder rettighedshaveren efter den 3-årige periode, overgår midlerne til kollektiv forvaltning via legatpuljerne i Autorkontoen.

Se mere her:  https://danskforfatterforening.dk/autorkontoen/

 

Hvis du ønsker at klage eller har spørgsmål omkring en afgørelse

Ønsker du at klage over afgørelsen om udbetaling efter indberetning af din eller din teksts Radio/TV-optræden for året 2017, så kan du klage til Dansk Forfatterforenings hovedbestyrelse.
Vedr. optræden i 2017 er klagefristen 31. marts 2021.

Klagen skal indsendes pr. brevpost til Dansk Forfatterforenings sekretariat, mrk. ”Klage Radio/TV” eller pr. e-mail til df@danskforfatterforening.dk. Klagen skal angive dit navn og hvilken optræden, klagen vedrører.
Derefter vil Dansk Forfatterforenings hovedbestyrelse inden for 3 måneder behandle klagen.

For optræden i 2015 var klagefristen 31. marts 2019 og for optræden i 2016 var fristen 31. marts 2020.

Ønsker du at klage over afgørelse vedrørende optræden i 2018 eller senere, skal du sende klagen til Forfatternes Forvaltningsselskab på svh@forfatterselskabet.dk

Administration og fradrag

Af de indkomne midler laves der fradrag på 10 % til sociale og kulturelle formål til legater, der går direkte i Autorkontoen, og som kan søges af alle forfattere, oversættere og illustratorer.  Derudover tilbageholdes 10 % til imødegåelse af senere krav fra ophavsmænd. Denne pulje henstår i 3 år, hvorefter evt. restmidler overgår til Autorkontoens legatpuljer.
Der foretages fradrag for faktiske omkostninger for administration i forbindelse med arbejdet med at finde rettighedshaverne.
Se også fordelingsoverblik her.

Kontakt

Dansk Forfatterforening kan kontaktes på df@danskforfatterforening.dk.

Forfatternes Forvaltnings selskab v. Stig von Hielmcrone kan kontaktes på svh@forfatterselskabet.dk

2004 - 2021 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte