Find oversætter

Radio & TV

Har du optrådt i TV/Radio?

Har du som forfatter været på TV, har du måske Copydan-midler til gode for din optræden. Copydan-midlerne er indhentet på baggrund af aftaler om brug af rettighedshavernes værker eller optrædener. Copydan videreformidler midlerne til rettighedshavernes organisationer, der står for at fordele midlerne til rettighedshaverne. Se fordelingsoverblik her.

Tidligere var det Dansk Forfatterforening (DFF) på vegne af DFF og DSF, der havde til opgave at finde de individuelle rettighedshavere på forfatter-, oversætter- og illustratorområdet, men fra 1. januar 2018 er opgaven overdraget til Forfatternes Forvaltningsselskab (FFS).

FFS har siden 1. januar 2018 monitoreret TV-optrædener via direkte overvågning og statistik. Optrædener via DR’s radiokanaler vil ligeledes blive registreret. FFS vil fremover forestå uddelingen af Copydan-midlerne på vegne af de to forfatterforeninger.

Hvis din tekst har været læst højt via DRs sendeflader, så kan det vedrøre Radiokassen. Læs mere om det nederst her. Eller kontakt FFS: forfatterselskabet.dk.

Har du optrådt i 2018 eller senere?

Så skal du IKKE indsende et indberetningsskema til Dansk Forfatterforening. FFS har siden 1. januar 2018 monitoreret TV-optrædener via direkte overvågning af udvalgte kanaler. Oplæsninger via DR’s radiokanaler og optrædener via Radio24syv bliver ligeledes registreret. Tjek hvilke kanaler FFS konkret overvåger, og se, hvad du kan gøre, hvis du har optrådt på en kanal, som ikke er med i monitoreringen  her: forfatterselskabet.dk.
FFS står for alt vedr. udbetaling mv.

Det kan være en god ide at gøre det til en vane at notere dato, program, kanal og kontaktperson ned, hver gang du har optrådt eller læst op i radio/TV, så du har overblik over det, når den årlige opgørelse kommer. Optrædener vedr. 2021 vil blive udbetalt omkring 1. oktober 2022.

Ved henvendelser til FFS kan du med fordel oplyse program og tidspunkt (dag, måned, årstal) for din optræden i mailen. Kontakt: Forfatternes Forvaltningsselskab v. Stig von Hielmcrone svh@forfatterselskabet.dk

Der er jf. direktivet hensat 10% af totalen til imødegåelse af senere krav, dog først efter en 3-årig periode.
Fristen for at få del i de 10 % hensatte midler til senere krav vedr. optræden i 2018 er 31. december 2021.  

Du kan kontakte Forfatternes Forvaltningsselskab på svh@forfatterselskabet.dk og læse mere på forfatterselskabet.dk

 

Har du optrådt i 2017 eller før?

Deadline for indberetning af optræden 2017 var den 15. marts 2018. Udbetaling og indberetning til SKAT for rettidigt indkomne slipper skete ultimo juni 2018. Se vurderingskriterierne for hvad, der udløste penge her.

Der er jf. direktivet hensat 10% af totalen til imødegåelse af senere krav, dog først efter en 3-årig periode.
Fristen var 31. december 2020 for at få del i de 10 % hensatte midler til senere krav vedr. optræden i 2017 og tilsvarende året før for årene 2015 og 2016.

Vi begyndte først at fordele midler individuelt fra og med 2015 som følge af et EU-direktiv om kollektiv forvaltning implementeret i dansk lovgivning i 2016.

 

Hvor går pengene hen, hvis vi ikke finder rettighedshaverne indenfor 3 år?

Hvis vi ikke finder rettighedshaveren efter den 3-årige periode, overgår midlerne til kollektiv forvaltning via legatpuljerne i Autorkontoen.  Hvis du har et projekt, er du altid velkommen til at søge Autorkontoens legatpuljer.

Se mere her:  https://danskforfatterforening.dk/autorkontoen/

 

Hvis du ønsker at klage eller har spørgsmål omkring en afgørelse

Ønsker du at klage over afgørelse vedrørende optræden i 2018 eller senere, skal du sende klagen til Forfatternes Forvaltningsselskab på svh@forfatterselskabet.dk

Vedr. optræden i 2017 var klagefristen 31. marts 2021.

Administration og fradrag

Af de indkomne midler laves der fradrag på 10 % til sociale og kulturelle formål til legater, der går direkte i Autorkontoen, og som kan søges af alle forfattere, oversættere og illustratorer.  Derudover tilbageholdes 10 % til imødegåelse af senere krav fra ophavsmænd. Denne pulje henstår i 3 år, hvorefter evt. restmidler overgår til Autorkontoens legatpuljer.
Der foretages fradrag for faktiske omkostninger for administration i forbindelse med arbejdet med at finde rettighedshaverne.
Se også fordelingsoverblik her.

Kontakt

Dansk Forfatterforening kan kontaktes på df@danskforfatterforening.dk.

Forfatternes Forvaltnings selskab v. Stig von Hielmcrone kan kontaktes på svh@forfatterselskabet.dk

2004 - 2022 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte