Find oversætter

Autorkontoen

Fra kollektiv til individuel

Fra 2016 er  Autorkontoen overgået til individuel fordeling af midler til rettighedshavere som følge af et nyt EU-direktiv. I efteråret 2017 kunne man søge legater fra restmidlerne fra tidligere år i form af mindre beløb.

Legatmodtagere 2017  (ansøgt september – udbetalt i december 2017)

Læs mere om hvem der kan søge og hvordan der søges her

Tidligere modtagere

Legatmodtagere 2016 (ansøgt september – udbetalt i december 2016)

Legatmodtagere 2015/2016 (ansøgt november 2015- udbetaling i marts 2016)

Legatmodtagere 2014/2015 (ansøgt november 2014 – udbetaling i marts 2015)

Legatmodtagere 2013/2014 (ansøgt november 2013 – udbetaling i marts 2014)

Legatmodtagere 2012/2013 – overskydende lyrikmidler (ansøgt april 2013 – udbetaling maj 2013)

Legatmodtagere 2012/2013 (ansøgt november 2012 – udbetaling i marts 2013)

Legatmodtagere 2011/2012 (ansøgt november 2011 – udbetaling i marts 2012)

Legatmodtagere 2010/2011 (ansøgt november 2010 – udbetaling i april 2011)

 

Den sociale Autorkonto

Kan søges løbende, læs mere her.

 

Gennemsigtighedsrapporter

Anvendelse af individuelle og kollektive midler fra kollektive forvaltningsor160427: (Godkendt på Generalforsamling 29. april 2017)

Gennemsigtighedsrapport 2016 (Godkendt på Generalforsamling 29. april 2017)

Årsregnskab 2015 – Autorkonto

Årsregnskab 2014 – Autorkonto

Årsregnskab 2013 – Autorkonto

2004 - 2018 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte