Find oversætter

Autorkontoen

Fra kollektiv til individuel

Fra 2016 er Autorkontoen overgået til individuel fordeling af midler til rettighedshavere som følge af et nyt EU-direktiv. Restmidler kommer i Autorkontoens legatpuljer.

Der er lukket for ansøgninger til Autorkontoen. Ansøgningsfristen var tirsdag den 5. september 2023 kl.12.
Benyt skema her
Hvem kan søge og hvordan. Læs mere her
Ofte stillede spørgsmål . Læs mere her

Tidligere modtagere

Legatmodtagere 2023

Legatmodtagere 2022

Legatmodtagere 2021

Legatmodtagere 2020

Legatmodtagere 2019

Legatmodtagere 2018

Legatmodtagere 2017


Den sociale Autorkonto

Kan søges løbende, læs mere her.

Gennemsigtighedsrapporter og anvendelse

Ifølge Lov om Kollektiv Forvaltning skal Dansk Forfatterforenings generalforsamling godkende, hvordan foreningen har forvaltet de kollektive midler, vi har modtaget fra Copydan, og hvordan foreningen har tænkt sig at fordele midlerne i den kommende periode. Derfor forelægger bestyrelsen – jf. foreningens vedtægter – til generalforsamlingens godkendelse 1) en gennemsigtighedsrapport, der viser regnskabet for Autorkontoen og desuden er forsynet med en ledelsesberetning, som redegør for alle væsentlige forhold, og 2) bestyrelsens forslag til anvendelse eller fordeling af de indkomne midler.  Gennemsigtighedsrapporten indsendes også til uafhængig kontrol af Copydans revision.

Gennemsigtighedsrapport 2023 (godkendt af generalforsamlingen 27. april 2024)

Anvendelse af individuelle og kollektive midler fra kollektive forvaltningsorganisationer 2024 (godkendt af generalforsamlingen 27. april 2024)

 

Tidligere år

Gennemsigtighedsrapport 2022 (godkendt af generalforsamlingen den 29. april 2023)

Anvendelse af individuelle og kollektive midler fra kollektive forvaltningsorganisationer 2023 (godkendt af generalforsamlingen den 29. april 2023)

Gennemsigtighedsrapport 2021 (godkendt af generalforsamlingen den 30. april 2022)

Anvendelser af individuelle og kollektive midler fra kollektive forvaltningsorganisationer 2022 (godkendt af generalforsamlingen den 30. april 2022)

Gennemsigtighedsrapport 2020 (godkendt af generalforsamlingen den 4. september 2021)

Anvendelser af individuelle og kollektive midler fra kollektive forvaltningsorganisationer 2021
(godkendt af generalforsamlingen den 4. september 2021)

Gennemsigtighedsrapport 2019 (godkendt af generalforsamlingen den 5. september 2020)

Anvendelse af individuelle og kollektive midler fra kollektive forvaltningsorganisationer 2020 (godkendt af generalforsamlingen den 5. september 2020).

Anvendelse af individuelle og kollektive midler fra kollektive forvaltningsorganisationer 2019  (godkendt af generalforsamlingen den 27. april 2019)

Gennemsigtighedsrapport 2018  (godkendt af generalforsamlingen den 27. april 2019)

Anvendelse af individuelle og kollektive midler fra kollektive forvaltningsorganisationer 2018 (godkendt af generalforsamlingen den 21. april 2018)

Gennemsigtighedsrapport 2017 (godkendt af generalforsamlingen den 21. april 2018)

Anvendelse af individuelle og kollektive midler fra kollektive forvaltningsor 2017 (godkendt af generalforsamlingen den 29. april 2017)

Gennemsigtighedsrapport 2016 (godkendt af generalforsamlingen den 29. april 2017)

 

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte