Find oversætter

Autorkontoen

Fra kollektiv til individuel

Fra 2016 er  Autorkontoen overgået til individuel fordeling af midler til rettighedshavere som følge af et nyt EU-direktiv. I efteråret 2017 kunne man søge legater fra restmidlerne fra tidligere år i form af mindre beløb.

Legatmodtagere 2017  (ansøgt september – udbetalt i december 2017)

Læs mere om hvem der kan søge og hvordan der søges her

Tidligere modtagere

Legatmodtagere 2016 (ansøgt september – udbetalt i december 2016)

Legatmodtagere 2015/2016 (ansøgt november 2015- udbetaling i marts 2016)

Legatmodtagere 2014/2015 (ansøgt november 2014 – udbetaling i marts 2015)

Legatmodtagere 2013/2014 (ansøgt november 2013 – udbetaling i marts 2014)

Legatmodtagere 2012/2013 – overskydende lyrikmidler (ansøgt april 2013 – udbetaling maj 2013)

Legatmodtagere 2012/2013 (ansøgt november 2012 – udbetaling i marts 2013)

Legatmodtagere 2011/2012 (ansøgt november 2011 – udbetaling i marts 2012)

Legatmodtagere 2010/2011 (ansøgt november 2010 – udbetaling i april 2011)

 

Den sociale Autorkonto

Kan søges løbende, læs mere her.

 

Gennemsigtighedsrapporter og anvendelse

FORSLAG til generalforsamlingen den 21. april 2018 om anvendelse af individuelle og kollektive midler fra kollektive forvaltningsorganisationer – se forslaget her

Gennemsigtighedsrapport 2017 til godkendelse på generalforsamlingen den 21. april 2018 – se gennemsigtighedsrapporten 2017 her: her

Tidligere år

Anvendelse af individuelle og kollektive midler fra kollektive forvaltningsor160427: (Godkendt på Generalforsamling 29. april 2017)

Gennemsigtighedsrapport 2016 (Godkendt på Generalforsamling 29. april 2017)

Årsregnskab 2015 – Autorkonto

Årsregnskab 2014 – Autorkonto

Årsregnskab 2013 – Autorkonto

2004 - 2018 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte