Find oversætter

Trangslegater

Her finder du relevant information om trangslegater – legater der kan søges hvis ansøger er i økonomisk nød

Den sociale autorkonto

Af de såkaldte uanbringelige midler fra COPY-DAN, der udgør Autorkontoen, kan en mindre del anvendes til akut hjælp i form af støtte til forfattere, oversættere eller illustratorer til sygdomsbekæmpelse eller støtte i en nærmere social situation. Det er et såkaldt trangslegat, hvorfor støtte kun kan ydes efter en konkret vurdering af ansøgerens økonomiske trang, som det udtrykkes i Socialministeriets godkendelse af Den Sociale Autorkonto. Til ansøgning anvendes dette skema .

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der skal være tale om en akut situation, der påvirker ens økonomiske forhold. Det er derfor ikke en økonomisk støtte, der kan søges alene fordi ens indtægt er lav. Ansøgningerne behandles på Dansk Forfatterforenings ordinære bestyrelsesmøder og skal være foreningen i hænde senest 14 dage før bestyrelsesmødet.

Ludvig Berlins og frk. Marie Poulsens Fond

Fondens formål er at yde hjælp til syge, synshandicappede og ældre personer. Det præciseres i fundatsen, at hjælp ”til enkeltpersoner må kun ydes til trængende personer og kun i tilfælde, hvis det ikke er muligt at opnå hjælp fra det offentlige, eller hvor hjælpen fra det offentlige ikke er tilstrækkelig. Der kan ikke ydes hjælp i sådanne tilfælde, hvor ydelsen vil medføre nedsættelse eller bortfald i hjælpen fra det offentlige.”

Ansøgninger indsendes efter den 1. april og inden den 1. september. Der ansøges via et skema, som kan hentes på fondens hjemmeside.

2004 - 2017 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte