Find oversætter

Forfattere

Dansk Forfatterforening anbefaler,at man altid træffer aftale om en konkret royaltysats.

Forskel på udsalgspris og nettopris

Vær opmærksom på forskellen på, om man aftaler at beregne royalty af den vejledende udsalgspris ekskl. moms for en bog, eller af en nettopris, som giver et noget lavere resultat.

Alternativ til royaltysats

Hvis forlaget ikke ønsker at aftale en fast royaltysats for alle solgte eksemplarer, kan en alternativ aftale lyde på en lavere royaltysats for f.eks. de første 1.000 eksemplarer.

Den graduerede model kan også bruges til at sikre forfatteren en rimelig andel af en eventuel bestseller, således at der aftales en endnu højere procentsats for eksemplarer ud over et givent antal afhængigt af potentialet.

En gradueret royaltymodel kan formuleres således:   “Forfatterens honorar udgør sats % af ordinærudgavens vejledende udsalgspris ekskl. moms for de første [antal] eksemplarer af ordinærudgaven. Forfatterens honorar stiger til sats % af ordinærudgavens vejledende udsalgspris ekskl. moms for eksemplarer ud over [samme antal stk.] og til og med [højere antal stk.]. For eksemplarer ud over [det nævnte højere antal] stk. stiger Forfatterens honorar yderligere til sats % af ordinærudgavens vejledende udsalgspris ekskl. moms ”

En betydelig del af det beregnede fulde honorar for første oplag bør udbetales som et garantihonorar ved forlagsaftalens underskrivelse, eller senest når manuskriptet afleveres.

Vær i øvrigt opmærksom på, om forlagsaftalen  indeholder en bestemmelse, hvorefter royaltysatsen nedsættes, hvis forlaget vælger at sænke prisen.

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte