Find oversætter

Manuskriptstøtte

Hos Dansk Forfatterforening tilbyder vi to forskellige manuskriptstøtte-ordninger, hvor du kan få en garvet forfatter til at læse dit manuskript igennem

1. Fødselshjælp

Har du ideer og skitser til et værk/projekt, men brug for “sparring” med en erfaren for­fatter, så ideerne kan blive struktureret og den endelige skriveproces komme rigtigt i gang?

Almindeligvis bevilliger Dansk Forfatterforening fire timers manuskriptvejledning til ordinære medlemmer.

2. Manuskriptgennemgang

Kursusudvalget i Dansk Forfatterforening tilbyder foreningens medlemmer at betale for manuskriptlæsning i et antal timer hos en forfatter, de har mulighed for selv at foreslå. Du har alle tiders manuskript, men du har fået afslag og kan ikke komme videre. Hvad kan der være galt? Du kan få professionel hjælp fra en erfaren kollega, som kan gennemgå dit manuskript og hjælpe dig med at finde ud af, hvor problemerne ligger.

Almindeligvis skal én betingelse være opfyldt, før man får denne støtte: Manuskriptet har været på mindst et forlag og har modtaget en begrundet afvisning.

Den konsulent, som påtager sig opgaven, honoreres med 400 kr. i timen. Når timerne er afviklet, skal både forfatteren og konsulenten sende en kort beskrivelse og vurdering af, hvordan samarbejdet er forløbet.

Ansøgningsfrister:

Kursusudvalget har fire ansøgningsfrister:

1. marts, 1. maj, 1. august og 1. november

Ansøgningen skal indeholde følgende:

  • navn
  • telefonnummer
  • e-mail
  • tidl. udgivelser med angivelse af genre

Herudover skal ansøgninger også indeholde følgende oplysninger om manus:

  • en kortfattet beskrivelse
  • omfang
  • kontakt med forlag, evt. konsulentudtalelser, afslag mv.
  • en indkredsning af hvori problemerne opstår
  • en beskrivelse af hvad en evt. konsulenthjælp skal bestå i
  • evt. et forslag til en kollega/konsulent som vejleder

Du skal ikke indsende hele dit manuskript.

Ansøgning om manuskriptstøtte sendes til:

Dansk Forfatterforening
Kursusudvalget
Strandgade 6, st.
1401 København K

eller på mail:
kursus@danskforfatterforening.dk

NB! Støtten gives udelukkende til medlemmer af foreningen. Alle medlemmer kan søge.

2004 - 2019 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte