Find oversætter

Trangslegater

Her finder du relevant information om trangslegater – legater der kan søges hvis ansøger er i økonomisk nød

 

 

Den sociale autorkonto

Af de såkaldte uanbringelige midler fra COPY-DAN, der udgør Autorkontoen, kan en mindre del anvendes til akut hjælp i form af støtte til forfattere, oversættere eller illustratorer til sygdomsbekæmpelse eller støtte i en nærmere social situation. Det er et såkaldt trangslegat, hvorfor støtte kun kan ydes efter en konkret vurdering af ansøgerens økonomiske trang, som det udtrykkes i Socialministeriets godkendelse af Den Sociale Autorkonto. Til ansøgning anvendes dette skema

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der skal være tale om en akut situation, der påvirker ens økonomiske forhold. Det er derfor ikke en økonomisk støtte, der kan søges alene fordi ens indtægt er lav. Ansøgningerne behandles på Dansk Forfatterforenings ordinære bestyrelsesmøder og skal være foreningen i hænde senest 14 dage før bestyrelsesmødet.

Ludvig Berlins og frk. Marie Poulsens Fond

Fondens formål er at yde hjælp til syge, synshandicappede og ældre personer. Det præciseres i fundatsen, at hjælp ”til enkeltpersoner må kun ydes til trængende personer og kun i tilfælde, hvis det ikke er muligt at opnå hjælp fra det offentlige, eller hvor hjælpen fra det offentlige ikke er tilstrækkelig. Der kan ikke ydes hjælp i sådanne tilfælde, hvor ydelsen vil medføre nedsættelse eller bortfald i hjælpen fra det offentlige.”

Ansøgninger indsendes efter den 1. april og inden den 1. september. Der ansøges via et skema, som kan hentes på fondens hjemmeside.

 Gudrun og Johannes Lehmanns legat

Legatetet formål er yde hjælp til værdige trængende, der har kendt bedre dage.

Ansøgningskrav tæller: udfyldt ansøgningsskema, der overholder fristen for indsendelse, alder over 40 år, oplysning om baggrund/tidligere stilling, medsendt dokumentation i form af kopi af seneste årsopgørelse og af forskudsopgørelse for indeværende år.

Ansøgningsfrist er d. 15. september, og ansøgningsskema og yderligere oplysninger kan rekvireres på legatets hjemmeside.

Den Hielmstierne-Rosencroneske stiftelse

Der ydes bl.a. hjælp til enlige forsørgere, og unge kunstnere (under 40 år). Ansøgninger kan kun indgives til Stiftelsens assisterende sekretær Lisa Holm Petersen (loj@jm.dk), c/o Justitsministeriet, Slotsholmsgade 10, 1216 København K. Der findes ikke noget ansøgningsskema eller ansøgningsfrist.

Læs mere på deres hjemmeside.

Anna E. Munchs legat

Legatet uddeles til kvindelige billedkunstnere og forfattere, der er fyldt 50 år på ansøgningstidspunktet, og som har behov for økonomisk støtte.

Ansøgerne skal have markeret sig kunstnerisk og kunne dokumentere deres arbejde.

Læs mere på deres hjemmeside

Antikvar Carl Julius Petersens Hjælpefond

En støttemulighed for “ældre, trængende kunstnere.”

Ansøgningsfrist d. 1. juni i ansøgningsåret.

Læs mere på deres hjemmeside

 

 

 

 

2004 - 2019 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte