Find oversætter

Er du bidragyder til digitale læringsportaler eller andre samleværker?

Så hold øje med, hvad du overdrager rettigheder til!

9. februar 2017

Hold øje med, hvad du overdrager!

 

Forlaget ønsker som regel at kunne udgive samleværket ubegrænset i alle digitale formater. Du bør her være opmærksom på, at:

  • overdragelsen begrænses til brug af bidraget i det samleværk, som bidraget indgår i.
  • forlaget ikke skal have ret til at bruge bidraget i andre samleværker end det, det blev skrevet til.

Forlaget ønsker typisk en udvidet ret til at tilpasse bidraget til udgivelsens tekniske eller øvrige rammer:Ved ændringer der overskrider, hvad du som ophavsmand kan acceptere, skal du som minimum kunne fravælge kreditering for bidraget.

 

Betaling
Ofte vil du kun modtage et engangsvederlag, uanset hvor meget forlaget tjener efterfølgende (omfanget af udnyttelsen). Dansk Forfatterforenings anbefaling er, at:

  • vederlaget skal betales, uanset om dit bidrag bruges eller ej, fordi det er bestillingsarbejde
  • forlaget skal præcisere dit arbejdets omfang, og ekstraarbejde skal udløse ekstrabetaling.
  • det skal præciseres, om vederlaget omfatter din medvirken til korrektur og redigering.

Loyalitetspligten er meget begrænset
For digitale samleværker med mange ophavsmænd anbefales det, at forlaget på forhånd aftaler med dig som ophavsmand, hvordan du skal krediteres. Kreditering af dit bidrag skal finde sted i henhold til god skik.

Læs også den samlede vejledning ”Principper for levering af bidrag” her.

 

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte