Find oversætter

Copydan

Kan jeg få midler fra COPYDAN?

Hvis du har publiceret dine egne tekster eller noder på tryk eller på hjemmesider, kan du tilmelde dig COPYDAN Tekst & Node. Hvis dit medie er billeder skal du kontakte COPYDAN VISDA. Så sender Copydan betaling, når de, der kopierer (uddannelsesinstitutioner fx), igennem indberetninger af stikprøver, oplyser om kopiering af dine tekster, tegninger eller noder. Copydan gør selv en indsats for at finde frem til dig, hvis du har penge til gode, men er dette ikke lykkedes, vil pengene blive udbetalt ved din tilmelding.

Læs mere om COPYDAN her

Hvem er COPYDAN?

COPYDAN består af flere foreninger, der hver på deres område (undervisning, erhverv, billeder, audiovisuelle medier, kabel-TV, bånd) indgår aftaler på aftalelicensbasis med brugere og institutioner. Aftalerne, der udgør rammerne omkring brugernes sekundære udnyttelse af rettighedshavernes værker, udmønter sig i vederlag til selvsamme rettighedshavere (som omfatter såvel skabende og udøvende kunstnere, som udgivere og producenter).
Disse vederlag udbetales direkte til de rettighedshavere, hvis værker er blevet brugt.

Optræden i radio og TV

Hvis du eller din tekst har optrådt i radio/TV,  så kan det være, at du har midler til gode. Du kan læse mere her.

Restmidler i Autorkontoen

Hvis vi ikke finder rettighedshaveren efter en periode på 3 år, overgår eventuelle restmidler til Autorkontoen.
Forfattere, oversættere, illustratorer  og visse andre kategorier af ophavsmænd kan i Autorkontoen søge arbejds- og rejselegater, og projektstøtte.

Autorkontoen administreres af Dansk Forfatterforening på vegne af Dansk Forfatterforening og Danske skønlitterære Forfattere.

Hvert år skal Dansk Forfatterforening afrapportere fordelingen af midlerne til COPYDAN.

 

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte