Find oversætter

Autorkontoen i tal

På denne side finder du centrale tal vedr. uddelingen af legater fra Autorkontoen i perioden 2018-2022.

♦ Autorkontoen har i perioden 2018-2022 modtaget 1816 ansøgninger. I samme periode er der blevet uddelt 938 legater. Dette svarer til en samlet bevillingsprocent på 51,65%.

♦ Der har i perioden været 948 unikke ansøgere og 634 unikke modtagere. De fleste modtagere (90 %) har fået et legat mellem 1-3 gange i den femårige periode. Få ansøgere (10 %) har modtaget legater mere end 3 gange.

♦ Den samlede kønsfordeling for ansøgere 2018-2022 er 59% kvinder og 41% mænd. For modtagere er kønsfordelingen 57% kvinder og 43% mænd. Til sammenligning er kønsfordelingen blandt DFF’s medlemmer 62% kvinder og 38% mænd (pr. december 2022).

♦ Hos ansøgere/modtagere fra puljerne BU, Illustratorerne og S ses en overvægt af kvinder, mens der i puljerne for F og L ses en overvægt af mænd. For oversættere er kønsfordelingen ca. 50/50.

♦ Gennemsnitsalderen for modtagere af Autorkontoen 2021-2022 er 50 år. Gennemsnitsalderen for kvindelige modtagere er 48 år, mens de mandlige modtagere har en gennemsnitsalder på 54 år. Gennemsnitsalderen er ca. 10 år lavere end gennemsnitsalderen for Dansk Forfatterforenings medlemmer.

♦ Generelt ses en stor aldersspredning blandt modtagere af Autorkontoen i årene 2021-2022 – den yngste modtager er 23, mens den ældste er 83 år. Der er flest modtagere i alderen 40-54 år.

♦ Modtagere af Autorkontoen 2021-2022 er bosat i hele landet, men over halvdelen (57%) bor i København og Storkøbenhavn. Den geografiske fordeling for modtagere flugter fuldstændig med den geografiske fordeling for medlemmer og potentielle medlemmer af Dansk Forfatterforening.

♦ Generelt ses en stor spredning i forlagsrepræsentationen for både ansøgere og modtagere af Autorkontoen 2021-2022. I alt er 199 forskellige forlag repræsenteret blandt ansøgere, mens 128 forlag er repræsenteret blandt modtagere.

 

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte