Find oversætter

Undersøgelse af Autorkontoen

Dansk Forfatterforening har i foråret 2023 undersøgt mønstre i uddelingen af Autorkontoens legatpuljer for perioden 2018-2022. Her kan du læse nogle af de centrale indsigter fra undersøgelsen.

31. maj 2023

Dansk Forfatterforening uddeler hvert år midler fra Autorkontoens legatpulje, der består af uanbringelige midler og andre afledte midler fra Copydan. Forfattere, oversættere og illustratorer kan søge arbejds-, rejse- og projektlegater i Autorkontoens forskellige puljer.

I årene 2018-2022 er der i alt blevet uddelt 938 legater fra Autorkontoen. Uddelingerne er sket på baggrund af 1816 ansøgninger i perioden.

Blandt de 1816 ansøgere i 2018-2022 er kønsfordelingen 59% kvinder og 41% mænd. For modtagere i samme periode er kønsfordelingen 57% kvinder og 43% mænd.

Generelt ses en stor aldersspredning blandt modtagere af Autorkontoen – den yngste modtager er 23, mens den ældste er 83 år. Gennemsnitsalderen for modtagere i perioden 2021-2022 er 50 år, og der er flest modtagere i alderen 40-54 år. Vi ser også en tendens til, at de kvindelige modtagere i snit er lidt yngre end de mandlige.

Hvis vi kigger på den geografiske fordeling, findes der modtagere af Autorkontoen over hele landet. Dog er over halvdelen (57%) af modtagerne i 2021-2022 bosat i København og Storkøbenhavn. Den næststørste andel af modtagere er bosat i Midtjylland (14%), mens der er færrest modtagere i områderne Nordjylland, Sønderjylland og Bornholm. Denne fordeling matcher dog den generelle geografiske fordeling af forfattere, oversættere og illustratorer jf. Dansk Forfatterforenings øvrige undersøgelser og Danmarks Statistiks opgørelser.

Generelt ses en stor spredning i forlagsrepræsentationen for både ansøgere og modtagere af Autorkontoen 2021-2022. I alt er 199 forskellige forlag repræsenteret blandt ansøgere, mens 128 forlag er repræsenteret blandt modtagere.

Du kan læse mere om Autorkontoen her: https://danskforfatterforening.dk/autorkontoen/

 

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte