Jacob Dahl Rendtorff

Sidst opdateret: 22. marts 2022
Jacob Dahl Rendtorff

Beskrivelse:

Jacob Dahl Rendtorff, f. 1965, dansk samfundsteoretiker, filosof og forfatter; dr.scient.adm. og ph.d. i filosofi. Jacob Dahl Rendtorff er professor i ledelsesfilosofi og virksomhedsetik. Rendtorff forsker i virksomheders ansvar, etik og legitimitet ved Roskilde Universitet. Han har skrevet en lang række bøger om forskellige emner inden for fransk filosofi, herunder Jean-Paul Sartre og Paul Ricoeur samt om bioetik og ret, videnskabsetik, retsfilosofi, virksomhedsetik og virksomheders sociale ansvar. Jacob Dahl Rendtorff har bl.a. udgivet doktordisputatsen Responsibility, Ethics and Legitimacy of Corporations (CBS Press, 2009 )og Philosophy of Management and Sustainability. Rethinking Business Ethics and Corporate Social Responsibility in Sustainable Development, (Emerald, 2019).

Kontaktoplysninger:

Adresse: Adilsvej 9, st., 2000 Frederiksberg Land: Danmark Tlf: 38335559 Mobil: 29615370 E-mail: Klik for at se e-mail

Online Referencer:

Besøg mig på:

Udgivelser

Frihed og etik i Jean-Paul Sartres filosofi (1993). Ålborg: NSU Press.
Individets genkomst i filosofi, litteratur og samfundsteori (1996). Aalborg: NSU Press (redaktør).
Den bioetiske vending (1997). København: Spektrum (skrevet sammen med Peter Kemp og Mette Lebech).
Social Development Between Intervention and Integration (1997). København: Rhodos International Publishers (redigeret med Peter Kemp og Adam Diderichsen).
Jean-Paul Sartres filosofi (1998). København: Hans Reitzels forlag.
Bioetik og ret. Kroppen mellem person og ting (1999). København: Gyldendal.
Paul Ricoeurs filosofi (2000). København: Hans Reitzels forlag. Basic Ethical Principles in European Bioethics and Biolaw Vol I-II, Copenhagen and Barcelona: Centre for Ethics and Law; Institut Borja di Bioethica (written with Peter Kemp).
Bioethics and Biolaw. Vol I-II. (2000). København: Rhodos International Science and Art Publishers (edited with Niels Mattsson Johansen og Peter Kemp.
Ondskabens banalitet. Om Hannah Arendts Eichmann i Jerusalem (2002). København: Museum Tusculanums Forlag (redigeret med Carsten Bagge Laustsen).
Paul Ricoeur. En hermeneutisk brobygger (2002). Århus: Klim (redigeret med Mads Hermansen).
Videnskabsetik (2003). København: Roskilde Universitetsforlag.
Fransk filosofi. Engagement og forståelse (2003). København: Politikens forlag (redaktør Poul Lübcke).
Retsfilosofi (2005). København: Roskilde Universitetsforlag.
Virksomheders ledelse og sociale ansvar (2005). København: DJØFs forlag (redigeret med Karin Buhmann).
Virksomhedsetik. En grundbog i organisation og ansvar (2007), København: Samfundslitteratur
Responsibility, Ethics and Legitimacy of Corporations (2009), København: Copenhagen Business School Press.
Power and Principles in the Market Place. On Ethics and Economics (2010), London: Ashgate (editor).
Etik for psykologer (2011). København: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet.
The Balanced Company: Organizing for the 21st Century. (2013) Edited with Inger Jensen, and John Damm Scheuer, Farnham : Gower Publishing Ltd, 2013.
French Philosophy and Social Theory: A Perspective for Ethics and Philosophy of Management. (2014). The Netherlands : Springer Science+Business Media B.V., (Ethical Economy, Vol. 49).
La théorie des parties prenantes (2014). Paris : Editions La Découverte, 2014.(La
Collection Repères, Vol. 627) (Written with Maria Bonnafous-Boucher).
Ethics, Democracy and Markets. Nordic Perspectives on World Problems (2016) (edited with Giorgio Baruchello and Asger Sørensen), Helsinki: NSU Press.
Stakeholder Theory: A Model for Strategic Management (2016) (sammen med Maria Bonnafous-Boucher), Cham: Springer Science+Business Media B.V., (Springer Briefs in Ethics).
Perspectives on Philosophy of Management and Business Ethics: Including a Special Section on Business and Human Rights.
(2017). Cham: Springer International Publishing. (Ethical Economy; Nr. 51).
Cosmopolitan Business Ethics: Towards a Global Ethos of Management (2017). London: Routledge. Finance, Governance and Sustainability: Challenges to Theory and Practice Series.
Philosophy of Management and Sustainability: Rethinking Business Ethics and Social Responsibility in Sustainable Development (2019). Bingley: Emerald Group Publishing.
Moral Blindness in Business. A Social Theory of Evil in Organizations and Institutions (2020). (1 udg.) Palgrave Macmillan.
Handbook of Business Legitimacy: Responsibility, Ethics and Society I-II (2020). Cham: Springer
Demokratisk forvaltning. Magt, etik og anerkendelse (2021) (sammen med Simon Laumann Jørgensen og Peter Sørensen), København: DJØF Forlag.
Biolaw, Economics and Sustainable Governance. Addressing the Challenges of a Post-Pandemic World (2022). (1 udg.) Routledge. Finance, governance and sustainability: challenges to theory and practice (written together with Erick Valdés)