Birgit Lynge

Sidst opdateret: 23. marts 2024
Birgit Lynge
Forfatterfoto

Beskrivelse:

Jeg begyndte mit forfattervirke med at skrive drejebøger til mine CD´er, som guider dig gennem porten til dit indre sandhedsrige. De hjælper dig i kontakt med din indre kerne samt til at finde og holde fokus, være i orkanens stille øje, koncentrere og kreere - holde balance og være ét med helheden.
Kort og god leder mine bøger til det musisk eventyr og den personlige udvikling.

Fra 1985 til 2017 havde jeg konsulentfirmaet Power-Design.
Efter 2018 overgik Power-Design til bl.a. at være stedet for egne E-bogs udgivelser.

Som mit hovederhverv før 2017 har jeg uddannet, superviseret og healet mennesker især ledere og de, som er HR-medarbejdere.

Til brug for dette arbejde udviklede jeg PowerDesignMetoden (PDM): En samling af musiske værktøj så som sang, symboler, drømme, eventyr, former, farver, dans, digte, kropsøvelser og meditation. Disse værktøj har jeg beskrevet i mine fagbøger, hvoraf nogle er cross-overs af faglitteratur og poetisk udviklings-eventyr, f. eks. bogen "Med livet i hånden."

Mine faglige basisuddannelser slutter op om det væsentligste i dette mit virke:
At musikken og det musiske på guddommelig måde viser vej.

Jeg er uddannet cand. mag. i musikvidenskab og musikterapi, desuden i MBA-tænkning, i pædagogisk håndtering, i terapeutisk vejledning, i healing og iværksætteri. Især har jeg udviklet mit virke gennem en spirituel, energibevidst uddannelse hos Bob Moore (1928-2008) og hos min mentor, Fr. Robert Llewelyn (1909-2008) fra Norwich, UK.

Mit motto og min ledestjerne viser sig i følgende sætning:

Love is Life - Life is Love.

Kontaktoplysninger:

Adresse: Vandkærsholmvej 2B, 1., 8400 Ebeltoft Land: Danmark Mobil: 20850207 E-mail: Klik for at se e-mail

Medlem Af:

Faglitterære gruppe, Aarhusgruppen

Online Referencer:

Flere referencer:

www.power-design.dk

Forlag: Dagens forfatter i fag- og skønlitteratur Udgivelsesår: 2021

Et interview af "Dagens forfatter i fag- og skønlitteratur": Birgit Lynge.

En læser skriver:
”Birgit Lynges forfatterskab aftegner hendes musikalitet med omdrejningspunkt i kærlighed, lys og musik, ” men her får vi hele præsentationen.

Sagt med få ord: Hvem er forfatter Birgit Lynge? - En gennem-musikalsk kvinde, der forbinder Himmel og Jord. Hun guides af sine meditationer, både angående hvor hun bor, og hvad hun skriver. Hun lever med eventyrets tone og troens dybde. Seneste roman, REJSNING, er en erotisk roman for modne mænd og kvinder, som tør og vil kærligheden.

Her følger et interview af “Dagens forfatter i fag- og skønlitteratur”: Birgit Lynge.

En læser skriver:
”Birgit Lynges forfatterskab aftegner hendes musikalitet med omdrejningspunkt i kærlighed, lys og musik, ” men vil du præsentere dig selv?

… Jeg elsker at gå barfodet, men jeg elsker også smukke sko. Folks fødder og hænder har en særlig betydning for mig … og folks øjne.
Mine bare fødder førte mig rundt i markerne omkring mejeriet i stationsbyen Hadsten. Byen ligger en bustur fra Aarhus Katedralskole, hvor jeg blev klassisk skolet på den musiksproglige linje. Musik, spejder, dans og springgymnastik på ambitiøst plan fyldte mit liv – lige som mine kærester senere gjorde det. Men jeg læste noder, før jeg læste bogstaver, og mine skriverier tog deres begyndelse med de sange, som jeg skrev i timerne, når jeg kedede mig. Skriblerierne tog først rigtig fart, da jeg som 30årig skrev drejebøger til mine guidede fantasirejser (CD-udgivelser). Og det fortsatte i mit firma fra 1985, hvor essays blev delt ud med rund hånd til avisartikler, til studerende, i faglige tidsskrifter og på mit website. Mit voksenliv har været præget af skiftevis studier og undervisning samt masser af afholdte foredrag og workshops. I 4 år underviste jeg i Grønland, i 3 år på gymnasier i Aarhus og omegn. De næste 15 år udviklede og underviste jeg i musikologi – et pionerarbejde om hvad sang og energibevidsthed gør ved det hele menneske i krop, sjæl og ånd. Jeg har mange uddannelser: lærer, cand.mag. i musikvidenskab og musikterapi, MBA-lignende uddannelse, PO-organist samt en masse alternative uddannelser (kinesiologi, MindMap, Silva Mind, energibevidsthed, spirituel psykoanalyse). Gennem hele mit liv har jeg haft en stærk passion for menneskers udvikling ved hjælp af det musiske. Som spirituel psykoanalytiker er jeg en slags åndelig vejleder, der altid selv går efter lyset og søger at åbne for lyset, hvor jeg kommer. Jeg har været gift med flere skønne mænd – dog ikke på én gang. Og jeg har boet forskellige steder i både ind- og udland. Desuden har jeg 1 skøn datter og 2 ditto børnebørn … måske også 1 svigersøn. Hvem ved?

Hvad udmærker dine bøger sig med?

Mine bøger bærer åndelig skønhed i sig og åbner for forskellige tilgange til kærlighed. Det gælder såvel mine fagbøger, mine romaner og i mit cross over, som jeg holder meget af at skrive. Mine bøger rummer alle et musisk udtryk samt regressive og progressive livsindsigter. – Evnen til at se dybere er et talent, som jeg er født med. Jeg kan se det usynlige, høre det der befinder sig udenfor det hørbare, mærke det immaterielle, og alt dette anvender jeg i mine bøger … som jeg i øvrigt bygger op som klassiske symfonier.

Hvilken af dine bøger har størst betydning for dig?

Størst betydning har altid den bog, som jeg netop er i gang med at skrive. Dels fordi ”den gives mig”, og dels fordi jeg er så vældig optaget af nu´et i dette univers. Jeg betragter mig som medskaber af nu´et gennem enhver bog, jeg skriver, og gennem enhver guidet fantasirejse, jeg udfører – gennem enhver tanke og handling, der kommer til og fra mig.

Hvorfor skriver du faglitteratur?

Jeg begyndte med at skrive faglitteratur, fordi jeg boede og underviste i musik i Grønland, og fordi der i 70erne ikke fandtes nogen litteratur om Rytmisk musik i Grønland (1981). Det var mit speciale i musikvidenskab, som jeg omskrev til en fagbog, således at det kunne gøre nytte for grønlændere og andre med interesse i grønlandsk kultur og samfundsudvikling. Mine følgende fagbøger skrev jeg, fordi jeg blev opfordret dertil af en forlagsdirektør. Hun bad mig skrive Musisk helbredelse (1990, 1996) og derefter Visualisering & sansning – om at følge sit hjerte (1992). Det er emner, som jeg underviste mine studerende i og stadig holder foredrag om. Herefter brød jeg med faglitteraturen og begyndte at skrive cross over med digte, bønner, essays og egne akvareller; egentligt til mine studerende og til min datter som en hjælp til ”at gå vejen”: Med livet i hånden (2011). Min første roman følger herefter. Det er en erotisk kærlighedsroman fra et herregårdsmiljø i Danmark: Rejsning (2018). – Ind imellem udkom jeg med fagbogen SYNG SELV! (2002-03-04) samt tilhørende CDer. Og derefter med en rejseskildring fra Indien, Ørnestyrke (2012, 2019).
Mit korte svar på dit spørgsmål er, at jeg skriver faglitteratur, skønlitteratur og poesi, fordi jeg må og kan gøre det.

Hvilke forfattere inspirerer dig og hvorfor?

Mit bagkatalog er omfattende. Bibelen står øverst som visdommens bog fra Gud. Så følger eventyrets hjemlige klassikere så som H. C. Andersen og Karen Blixen, og undervejs har der været utallige andre eventyrere. Jeg kan nævne Michael Ende, Isabel Allende, Selma Lagerlöff, Liv Ulmann, Troels Kløvedal, Tomas Espedal, og J. Bech Nygaard som er min morbror og kommer til mig i drømmene. – Lige nu læser jeg Anne Lise Marstrand-Jørgensen. Men lige som inden for den klassiske musik er der klassiske forfattere, som jeg gerne genlæser; hver gang med nye øjne og med spejling ind i nutiden. Det er refleksiv inspiration og fortsat udvikling. Det er uddannelse. – Jeg læser, hvad jeg læser, fordi min sjæl beder mig række ud efter det, eller jeg får det givet af engle på min vej.

Hvad skriver du på lige nu?

Jeg skriver på min anden roman, Blå skæbne. Det er en fiktiv roman fra Skagen om en fiskerslægt gennem 5 generationer. – Målet er at skrive et stemningsmaleri af lyset, naturen, kulturen, de stowte mennesker og deres skæbner, det ganske særlige ved at bo højest mod nord i Danmark. Jeg har af flere omgange fået forfatterophold i Skagen for at komme ind under huden på den unikke lokalkultur, og jeg har fået et par skagboere som beta-læsere, hvilket jeg er særdeles taknemmelig for. – Romanen skal være færdig i løbet af foråret 2022.

Hvordan ser en almindelig arbejdsdag ud?

Solen vækker mig – eller månen. Når det er en god dag, så skriver jeg kontinuerligt om morgenen og om formiddagen. I perioder meget intensivt, og da søger jeg eksempelvis at opholde mig på de steder, jeg skriver om. Studieophold kan du kalde det. Disse perioder er fra 1 uge til 1 måned, hvor jeg kun beskæftiger mig med bogen og forfatterarbejdet: Jeg taler med lokale. Jeg går på egnsmuseer. Jeg går på café og kro og værtshus. Jeg besøger det lokale bibliotek. Jeg går til møder. Jeg sidder i naturen og skriver-skriver-skriver, kun afbrudt af vedkommende læsning og naturligvis min daglige meditation. – Når jeg er herhjemme i Ringkøbing, så kan en god skrivedag begynde med en svømmetur fra badebroen 300 meter fra mit byhus, og dagen kan slutte med solnedgang ved Vesterhavet … Det bedste jeg kan omkranse en arbejdsdag med. Vand-elementet er den skabende energis ophav. Enhver skabelse finder sted herudfra. Det er min opfattelse af det kreative, af menneskets skaberkraft fra underlivet – livet hvor undere sker. Havet, lyset og den friske luft samt åbenhjertige mennesker er altafgørende for mig og mit forfattervirke – og så lidt orgelspil og nogle lækre fisk sammen med gode venner. Det fører mig til udtrykket: fuldbragt!

Hvordan håndterer du forfatterens vekslen mellem research og skriveri?

Mine drømme – som er breve fra Gud – informerer mig om, hvad jeg skal. Også herigennem får jeg min titel på den bog, som til enhver tid skal være min næste skabelse. Drømmene styrkes via daglige meditationer og det gode liv. Det åbner alt sammen for skønhed og visdom, og herudfra bliver mine bøger til – også de CDer, som jeg har komponeret og skabt ved siden af bøgerne. Det kræver fortløbende inspiration, som jeg lige så vel finder ved min meditative levevis som via litteratur og koncerter.

Hvad synes du om faglitteraturens stilling i Danmark i dag?

… Den er jeg ikke særlig bevidst om, idet jeg i mit naturlige udviklingsforløb p.t. befinder mig mere i skønlitteraturens sfære. Min seneste handling har været: Af flere omgange at smide alle mine gamle bøger ud. Først mit faglitterære bibliotek (musikvidenskab, musikterapi, psykologi, bevidsthedslitteratur, ledelse). Herefter sagde jeg farvel til mit skønlitterære bibliotek, så nu har jeg kun det allermest nødvendige tilbage. Tro det, om du kan eller vil … Det er en lettelse, da nyskabelser på den her måde får bedre plads i mit sind. For når jeg læser litteratur, lander jeg tit dér, hvor jeg er analytisk, og det standser min kreative proces. Man kan sige, at jeg studerer og æder mig ind på litteraturen, bog for bog og ned i mindste detalje. Jeg ”spiser” mine bøger, laver æselører, tegner, skriver, maler, sætter symboler ind, river sider ud, ja fortærer på den måde bogen til sidste krumme! Men for at gøre det, skal jeg være sulten og gerne have fastet en tid.

Og til sidst – sagt med få ord: Hvem er forfatter Birgit Lynge?

Birgit Lynge er en gennem-musikalsk kvinde, der forbinder Himmel og Jord. Hun guides af sine meditationer, både angående hvor hun bor, og hvad hun skriver. Hun lever med eventyrets tone og troens dybde. Seneste roman, REJSNING, er en erotisk roman for modne mænd og kvinder, som tør og vil kærligheden.