Martin Holmgaard Laursen

Sidst opdateret: 3. juni 2024
Martin Holmgaard Laursen

Beskrivelse:

Jeg er aut. psykolog og arbejder til hverdag med mennesker, der har fået en alvorlig sygdom ind på livet. Min seneste bog (At være med det, der er svært - Muusmann Forlag) drejer sig om, hvordan vi kan lære at rumme og evt. tranformere den lidelse i tilværelsen, vi ikke kan slippe fra. Jeg har tidligere skrevet om hvordan taknemlighed kan hjælpe os med at berige og udfolde det liv, vi er blevet givet og om de indsigter og erkendelser der ligger i, at vi forholder os til vores egen forgængelighed (Ind i taknemligheden - Muusmann Forlag). Endelig er jeg forfatter til Abduktiv undervisning og læring - fra Hans Reitzels Forlag. Denne bog drejer sig om, at vi ofte erkender gennem intuition, fornemmelser og ved at gætte os frem. Jeg er knyttet til meditationscentret Tigerens Rede, der ligger i Gedved i Østjylland.

Foto: Jørgen Andersen

Kontaktoplysninger:

Adresse: Bryggervej 3, 8751 Gedved Land: Danmark Tlf: 60221140 E-mail: Klik for at se e-mail

Medlem Af:

Faglitterære gruppe
Forlag: Muusmann Forlag Udgivelsesår: 2021

Ind i taknemligheden

Ind i taknemligheden udfolder, hvordan taknemlighed kan forvandle vores liv og gøre det mere intenst og kostbart.

Bogen henvender sig til dem, der selv ønsker at arbejde med taknemlig­hed, og som efterspørger en grundigere indførelse i begrebet. Herunder også de forhold, der skal sættes lys på, når man vil dybere ind i taknemlig­ heden. Bogen er fyldt med praktiske eksempler på, hvordan taknemlighed kan sætte sit præg på hverdagen. Endvidere belyses taknemlighed ved hjælp af passager hentet fra litteraturen, religionen og historien.

Forfatteren kommer rundt om taknemlighedsbegrebet og udforsker bl.a. følgende temaer:

Veje ind i taknemligheden
Taknemlighedens pris
Hvordan du opdager din egen utaknemlighed
Taknemlighed og børn
Kritik af taknemlighedsbegrebet
Den foruroligende taknemlighed
Endelig præsenteres læseren for en mangfoldighed af forskellige utraditi­ onelle taknemlighedsøvelser, således at der kan findes øvelser for hver en smag.