Tommy P. Christensen

Sidst opdateret: 23. oktober 2018
Tommy P. Christensen
Kulturhistorikeren Tommy P. Christensen (f.1955). (Fotograf: Lisa Elsbøll, ECM-Media 2015).

Beskrivelse:

Tommy P. Christensen (f. 1955) er cand.mag. fra Københavns Universitet (Historie og kunsthistorie), samt Master i Voksenuddannelse fra Roskilde Universitet. Han er mikroforlægger med forlaget "Olde Cranich Hamneda", har forfattet flere fagbøger og er fhv. redaktør på Personalhistorisk Tidsskrift, Hvem Forsker Hvad og Slægten - Forum for slægtshistorie.
Han har undervist på gymnasie- og HF-uddannelsen, Københavns Universitet, Folkeuniversitetet, Daghøjskoler og i AOF, bl.a. hos AOF Frederiksberg-København og AOF Næstved og Susålandet, hvor han bl.a. underviser i slægtsforskning og på kurset: ”Fra drøm til bog – tag de første skridt”.

Kontakt Oplysninger:

Adresse: Rugagervej 12, 2300 København S Land: Danmark Mobil: 4561715864 E-mail: Klik for at se e-mail CVR: 32 60 24 79

Medlem Af:

Læremiddelgruppen, Faglitterære gruppe

Online Referencer:

Besøg mig på:

Forlag: Olde Cranich Hamneda Udgivelsesår: 2018

Styr på rødderne? Introduktion til slægtsforskning

Styr på rødderne? Er en lille, letlæst lærebog, der benyttes ved weekendkurser hos AOF rundt omkring i Danmark. Bogen baserer sig på en tretrinsmodel, der efter en introduktion til den grundlæggende systematik og hvordan du får skabt din egen anetavle, gennemgår den proces, der kan bringe styr på dine rødder (aner).
Først den indledende materiale-indsamling hos søskende, forældre, bedsteforældre, kusiner og fætre samt øvrige slægtninge (og andre?), der kan bidrage med viden om din slægts historie. Hvordan holder man styr på det hele og læser "de krøllede bogstaver"?
Dernæst kommer indsamlingen af oplysninger fra biblioteker, arkiver og museer samt brugn af nettet. Hvordan kommer du i gang med disse gigantiske samlinger af slægtsdata, og hvilke hjælpemidler findes der til deres benyttelse?
Endelig afrundes med nogle betragtninger over din slægts rolle og betydning i den store historie, lidt om at lave en slægtsbog og en række registre og indeks du har brug for i forbindelse med din nye hobby!