Benny Pedersen

Sidst opdateret: 27. september 2023
Benny Pedersen
Foto: Anja Ekstrøm

Beskrivelse:

Har skrevet digte siden 1970. Allerede året efter udkom "727 linier"; - en udgivelse, jeg ikke længere praler med. Ingen af digtene fra denne meget tidlige debut er medtaget i mine udvalgte digte "Genskabte minder" fra 2004. Udgav lyriktidsskriftet "Legionæren" 1973-74 og i årene herefter egne og andres digte på samme forlag. I første halvdel af 1990-erne udgav jeg på Forlaget Østby Mejeri 11 digtsamlinger af 11 forskellige digtere, alle med samme forside. Så vidt vides er disse 11 hæfter de sidste digtudgivelser i duplikeret form i Danmark. Mit eget bidrag hed "Køretur på en imaginær scooter". Min seneste digtsamling er fra 2021. "Et mellemspil" indeholder 42 digte på dansk, lettisk og tysk. De lettiske versioner er oversat af Guna Grimberga, de tyske versioner har Ulla Conrad stået for.
Udover at skrive et digt i ny og næ har jeg siden 2005 kørt projekt DIGTERE PÅ DVD, hvor jeg optager og redigerer digterportrætter. Enkelte af disse er tilgængelige på bibliotekerne.
Projektet er genoptaget i 2018 med nyt koncept: optagelser med fem digtere med efterfølgende udgivelse af mini-antologi med vedlagt DVD.
I 2020 udkom "Ved siden af er også at ramme" på Forlaget Ravnerock.

Tilbyder også:

Oplæsninger, foredrag om egne digte, digteren Filip Petersen, H.C. Andersen som digter

Kontaktoplysninger:

Adresse: Wagnersvej 8, 1. th, 2450 København SV Land: Danmark Mobil: 42928043 E-mail: Klik for at se e-mail

Medlem Af:

Seniorgruppen, Haikugruppen, Lyrikere

Besøg mig på:

Forlag: Ravnerock Udgivelsesår: 2008

FEMTIFIRE DIGTE

54 digte, der angiver at være fra en scooterrundrejse i Danmark, Tyskland, Belgien og Holland. Samlingen er en blanding af erindrede oplevelser fra ferierejser og associationer ved nedslag på lokaliteter på færdselskortet.

Fakse Ladeplads

Som så ofte før:
ugelønnen omsat
i drukfællers selskab.
Led ved sig selv og livet
slingrer han hjem.
De forskræmte børn
og den kuede kone
kommanderes sammen i stuen.
“Op ved væggen!” råber han.
Kassen med patroner
i den ene hånd.
Den anden rækker op
efter jagtgeværet.
Et lille øjeblik
er hans slørede opmærksomhed
rettet mod at lade geværet.
Den ældste af de fem
springer frem.
Snapper geværet
og styrter ud.
11 år og barndommen
borte for altid