Hjarn von Zernichow Borberg

Sidst opdateret: 18. marts 2020
Hjarn von Zernichow Borberg

Beskrivelse:

Jeg er uddannet cand.polit. og er idag også ekstern lektor på Økonomisk Institut på Københavns Universitet, hvor jeg underviser i samfundsforhold og praktisk statistik.
Jeg er meget optaget af at få skabt nuancer i samfundsdebatten, og jeg har derfor i flere år arbejdet for folkeoplysningen om, at integrationen går godt i Danmark, når fokus er på flertallet af personer af ikke-vestlig oprindelse.

Kontaktoplysninger:

Adresse: Frederiksborggade 20B, 1360 København K Land: Danmark Tlf: 20100208 Mobil: 20100208 E-mail: Klik for at se e-mail CVR: 27918875

Medlem Af:

Faglitterære gruppe

Online Referencer:

Forlag: DJØF-Forlag Udgivelsesår: 2019

Integration – her går det godt

DET GÅR GODT MED INTEGRATIONEN I DANMARK, selvom man ofte i den offentlige debat hører det modsatte.
GENNEM BRUG AF FAKTA slår bogen flere myter ihjel, sætter proportioner på debattens mange statistikker og løfter vidensniveauet om integrationen af flertallet af personer af ikke-vestlig oprindelse. Fokus er på udviklingen
gennem de seneste ca. 20 år på en række områder: abort, boligområder, demokrati, fødsler, identitet, religion og samliv.
SAMFUNDSØKONOMISK udgør ikke-vestlige personer ikke noget stort problem, og beskæftigelsesfrekvensen er bedre end sit rygte. Problemet er måske mere forvaltningskulturen end den udskældte prygelknabegruppe
af indvandrerkvinder med flygtningebaggrund, som med Folketingets blåstempling har modtaget kontanthjælp.
INTEGRATIONEN AF EFTERKOMMERNE GÅR NOGLE STEDER SÅ GODT, at man ikke kan se succesen for bare af rollemodeller. Undtagelserne er de kriminelle, og de som ikke får sig en uddannelse.
DANMARK HAR SINE UDFORDINGER med sårbare befolkningsgrupper, men op mod ca. 85 pct. er af dansk oprindelse, selvom man ud fra debatten skulle tro, at det er de ikke-vestlige personer, der er hovedproblemet.
Almindeligvis siger man, at sejren har mange fædre, mens nederlaget er forældreløst, men hvor bliver fædrene af? Med denne bog begynder diskussionen om, hvem der har æren for, at integrationen går godt i Danmark.