Anne Marie Marquardsen

Sidst opdateret: 27. juni 2017
Anne Marie Marquardsen

Beskrivelse:

Jeg arbejder som selvstændig pædagogisk konsulent og er optaget af sprogets og relationers betydning for trivsel, udvikling og læring. Mit felt er organisationsudvikling, der sætter fokus på læringsmiljøet i dagpleje, vuggestue og børnehave samt overgangen børnehave - SFO/skole. Har mange års erfaring som pædagog, institutionsleder og konsulent i en kommune. Afholder bl.a. kurser, hvor jeg præsenterer dele af mine bøger/formidler ny viden. Mit mål er at invitere til faglig refleksion og give inspiration til udvikling af gode læringsmiljøer både i børnehøjde og i voksenhøjde.

Kontaktoplysninger:

Adresse: Helholmvej 24, 4244 Agersø
Solbakken 4 B, 4230 Skælskør - Konsulentfirmaet DEN GODE DAGINSTITUTION
Land: Danmark Mobil: 21912282 E-mail: Klik for at se e-mail CVR: 31108152

Medlem Af:

Læremiddelgruppen, Faglitterære gruppe

Online Referencer:

Besøg mig på:

Forlag: Dansk Psykologisk Forlag Udgivelsesår: 2013

Huset – dialogisk læsning i børnehave og skole

Materialet er dels et materiale til børn (4-8år) udviklet til dialogisk læsning dels en voksenfagbog, der arbejder didaktisk med børnenes stof. De voksne læsere er pædagoger, børnehaveklasselærere, lærere i indskolingen og studerende. Huset - dialogisk læsning i børnehave og skole er velegnet som fælles materiale i brobygningen børnehave - SFO/skole.
Forældre og bedsteforældre vil også kunne få stor glæde af bogen med fortællinger om livet på landet i årene 1900 til 1975.