Thomas P. Boje

Sidst opdateret: 25. september 2021
Thomas P. Boje

Beskrivelse:

Thomas P. Boje, født i 1944. Magister i sociologi fra Københavns Universitet, 1972 og PhD i Business Administration fra CBS (Handelshøjskolen i København) 1987. Professor i sociologi and arbejdsmarked ved Umeå Universitet, Sverige 1995 - 2001. Fra 2001 har jeg været professor in samfundsvidenskab ved Institut for Samfund og Globalisering (ISG) Roskilde Universitet, Denmark Boje havde et "American Studies Fellowship" ved Department of Sociology, Harvard University, Cambridge, USA i det akademiske år 1988-89 og et "Jean Monnet Fellowship" ved Department of Political Science and Sociology, European University Institute, Florence, Italy i 1992 - 93. I 1995 var jeg gæsteprofessor ved European Forum på European University Institute for et semester. I årene 2006 til 2012 har jeg været gæsteforsker ved London School of Economics 1-2 måneder hvert forår på Department of Social Policy. Boje har været leder af adskillige større forskningsprojekter gennem de seneste årtier. De fleste har været komparative undersøgelser. Jeg var leder af det svenske team for to TSER-EU projects: 1) Between Integration and Exclusion: A Comparative Study in Local Dynamics of Precarity and Resistance in Urban Contexts' 1998 - 2000 koordineret af Daniel Bertaux, CNRS and EHESS, Paris, France, 2) ‘Households, Work and Flexibility' 2001 - 2003 koordineret af Claire Wallace, HIS, Vienna, Austria (www.HWF.at ) Endelig var jeg dansk teamleder for EU FP6 projektet ‘WORKCARE' 2006-2009 (www.abdn.ac.uk/socsci/research/nec/workcare) Boje har yderligere været international koordinator for EU FP6 Network of Excellence ‘Civil Society and New Forms of Governance in Europe - the making of European Citizenship' omfattende 42 europæiske forskningsinstitutioner fra 15 EU lande. The CINEFOGO project var finansieret gennem en EU-bevilling på 3.9 mill. Euro and fungerede i årene 2005-2009. Se http://www.cinefogo.org/ Boje er medlem af det danske konsortium, som gennemførte det danske frivillighedsundersøgelse i 2004 og som har gentaget denne undersøgelse i efteråret 2012 - se http://www.frivillighedsus.dk/ . Jeg er yderligere leder af forskningsprogrammet "De socio-økonomiske konsekvenser af det organiserede civilsamfund og frivilligt arbejde i Danmark anno 2014" finansieret af Realdania Fonden for 2013-2016.

Kontaktoplysninger:

Adresse: Østerbrogade 101, 1. sal, 2100 København Land: Denmark Tlf: 30666593 Mobil: 30666593 E-mail: Klik for at se e-mail

Medlem Af:

Faglitterære gruppe

Uligevægt – Arbejde og familie i Europa

Forfattere: Thomas P. Boje & Anders Ejrnæs - begge ansat på Roskilde Universitet

I bogen belyses forholdet mellem familieliv og arbejdsliv inden for forskellige velfærdspolitiske regimer i Europa. Det bliver i bogen analyseret hvilken betydning politikkerne har for relationen mellem arbejde og familie. Familie - og arbejdsmarkedspolitikkerne såvel som strukturerne på arbejdsmarkedet har stor indflydelse på relationen mellem arbejde og familie, og denne relation er i høj grad præget af en række uligevægte. Uligevægtene kommer til udtryk på mange måder. Dels i kønsfordelingen mellem lønnet arbejde og omsorgsarbejdet. Dels i en polarisering mellem arbejdende familier, der er økonomisk velstillede, men fattige på tid til familien, og familier, der er økonomisk fattige, men rige på tid. Sidst men ikke mindst, kommer uligevægten til udtryk i en differentiering mellem de europæiske lande med en generøs familiepolitik, der giver familier mulighed for at kombinere arbejde og familie , og lande, hvor enten fraværet af familiepolitik eller dennes indretning vanskeliggør kombinationen af arbejde og familie. Bogen indeholder ikke kun empiriske analyser af familiepolitik og uligevægtene mellem familieliv og arbejdsliv, men også teoretiske bud på, hvordan man kan analysere forholdet mellem familieliv og arbejdsliv og de politikker, der påvirker dette forhold.

Bogforsidens illustrator: SL grafik