Peter Brodersen

Sidst opdateret: 5. januar 2023
Peter Brodersen
SONY DSC

Beskrivelse:

Jeg er i den faglitterære gruppe, men har også interesse for skønlitteratur og biografier os essays.

So far er det dog det faglitterære, der er udgivet, se eksempler neden for under 'Flere udgivelser'

Baggrund
Jeg er lektor og cand. pæd. pæd. og lærer - igennem mange år ansat ved Erhvervsakademiet University College Lillebælt i Odense. Desuden er jeg manuskriptredaktør ved Hans Reitzels Forlag.

Jeg har gennem mange år været optaget af, hvordan æstetiske aktiviteter i sig selv og som medspillende erfaringskilde i undervisningen kan give anledning til 'oplevelse, fordybelse og virkelyst' - en passus i folkeskolens formålsparagraf.

En anden interesse har været at indfange og skrive om God og effektiv undervisning

En tredie boldgade er motivation, som jeg gennem de seneste år beskæftiget mig med – fx ved at præcisere, hvordan undervisning kan hæmme og fremme elevers oplevelse af mestring, kontrol, interesse, relevans og oplevelse af mål og ansvar.

Tilbyder også:

Oplæg og foredrag om pædagogik og didaktik

Kontaktoplysninger:

Adresse: Klampenborgvej 38, 5700 Svendborg Land: Danmark Tlf: 22526768 E-mail: Klik for at se e-mail

Medlem Af:

Læremiddelgruppen, Faglitterære gruppe

Udgivelser

 

Udvalgte PUBLIKATIONER fra de sidste to år

2022
DIDAKTISK OPSLAGSBOG, 2. udgave, Peter Brodersen (red.) Hans Reitzels Forlag

2021
Gruppearbejde. At organisere, vejlede og at intervenere. Peter Brodersen (red.) sammen med Thomas Illum Hansen, Stig Toke Gissel og Thomas Albrechtsen. Hans Reitzels Forlag.

Usikre elevers motivation og behov for stilladsering i projektorienterede forløb.
Fra: Inkluderende digital projektdidaktik. Aarhus Universitetsforlag, red. Stefan Graf og Stinus Storm Mikkelsen.

2020
God og effektiv Undervisning, 4. reviderede udgave – didaktiske nærbilleder fra klasserummet. Brodersen, Peter (red.) et al, Hans Reitzels Forlag, 2020

DIDAKTISK OPSLAGSBOG. Peter Brodersen (red.) Hans Reitzels Forlag
2020

FORTÆL. Det narratives betydning for elevens oplevelse, forståelse og dannelse. Peter Brodersen (red.) Hans Reitzels Forlag 2020

Læreren som autoritet. Faglighed, tillid og myndighed. Peter Brodersen (red.) Hans Reitzels Forlag 2020

Oplevelse, fordybelse og virkelyst. Noter til æstetik i undervisningen
2. udgave Brodersen, Peter (red.) sammen med Thomas Illum Hansen og Thomas Ziehe, Hans Reitzels Forlag 2020