Pia Deleuran

Sidst opdateret: 1. maj 2018
Pia Deleuran
Exchange-arrangement i Cape Town

Beskrivelse:

Som advokat og mediator har jeg arbejdet med og skrevet om konflikthåndtering i mange år. I samarbejde med kolleger og netværk har jeg i forskellige udgivelser sat fokus på forhold, der kan øge forståelsen af de konflikter, som opstår i forskellige sammenhænge. Grundlagsforhold som køn, kultur og juraens natur, med de styrker og svagheder, som består, er omdrejningspunkterne. En tydeliggørelse af den alternative konfliktløsnings betydning og potentiale, og det juridiske systems helt centrale rolle i et demokrati, er vigtige pejlemærker i mit forfatterskab ligesom ligeværdsbetragtninger er det.

Kontaktoplysninger:

Adresse: Peter Bangs Vej 59, 2000 Frederiksberg Land: Danmark Tlf: 38881111 Mobil: 30246803 E-mail: Klik for at se e-mail

Medlem Af:

Faglitterære gruppe, Lyrikere, Kvindelige Forfattere

Online Referencer:

Forlag: Forum Udgivelsesår: 2000

Det første bind – fra pige til kvinde

Bogen er skabt i regi af Den fortællende Karavane, og udgivet i 2000 af forlaget Forum.

Kvinder skal kende deres køn, deres værd og vedstå deres biologiske cyklus. Det er forudsætningen for at komme videre i kønsdebatten. Og hvad er mere kvindeligt end fænomenet menstruation ?

I "Det første bind" fortæller 28 kvinder i alderen 12 til 82 om første gang de fik menstruation. De beskriver udviklingen fra pige til kvinde på en underholdende og eftertænksom måde, og man fristes efter læsningen til at spørge, om piger og kvinder stadig er fremmede overfor deres eget køn, eller om udviklingen har medført større åbenhed.

Hver beretning indledes med et billede, som sammen med teksterne og det store tidsmæssige spænd giver et fint kulturhistorisk rids af det 20. århundredes kønsopfattelse.