Flemming Madsen Poulsen

Sidst opdateret: 4. maj 2017
Flemming Madsen Poulsen

Beskrivelse:

Født 10. december 1947 i Frederiksværk og opvokset i en ganske almindelig ufaglært socialdemokratisk orienteret familie. Pengene var små og bøgerne få. Skoledebuten blev min første åbenbaring. Her var et sted, hvor man kunne få lov til at grave sig ned i noget så unyttigt som bøger, læse, skrive, regne, tegne osv., uden at man forsømte noget. Og det var tilmed sjovt. Anden åbenbaring skete i løbet af anden realklasse, hvor en ganske ung dansklærer formidlede problemstillingerne hos Henrik Ibsen i stykket ”Vildanden”. Herefter måtte jeg læse Ibsens øvrige skuespil. Det var sager. Kort herefter fulgte tredje åbenbaring. Det var, da jeg formastede mig til at fortsætte mine unyttige gøremål i gymnasiet. Det var i 1965, og vi var kun ganske få fra egentlige arbejderhjem. Det fik vi sandelig også at føle på mange måder. Men min dansk-, historie- og religionslærer Kirsten Røder var fantastisk til at få mig til at se dybderne i forskellig slags litteratur. Her blev dørene slået op på vid gab ind til de litterære oplevelser! Jeg slugte det ene værk efter det andet – formentlig uden større kritisk filter. Vigtigst var dog, at jeg dengang besluttede, at jeg ville være digter. Intet mindre. Som sagt, så gjort. En digtsamling blev afsendt til Gyldendal allerede i 3. g. Men til min store skuffelse blev manuskriptet ikke antaget. Det er jeg nu meget godt tilfreds med i dag. Efter nogle års dansk- og filosofistudier ved Københavns Universitet kastede jeg mig ud i den grafiske verden – som typograflærling (håndsætter). Efter det var vel overstået, skiftede jeg endnu en gang spor – og begyndte på N. Zahles Seminarium i København. Her blev linjefagene historie og religion. Det gav nogle år som lærer. I mellemtiden var jeg blevet gift. Sideløbende hermed tog jeg hul på en karriere som aftenskoleleder og lærer ved ungdoms- og aftenskole. Det var rige år med masser af udfordringer. I forbindelse med introduktionen af det nye skolefag samtidsorientering kom jeg i kontakt med Munksgaard, hvor man var ved at udvikle nye materialer. Min første bog blev en lærervejledning i samtidsorientering (1978). Det var mildest talt interessant, og det blev min skæbne. Herefter tog skriveriet mere og mere plads i min kalender. I 1980 og 1982 fik vi to døtre, og i takt hermed forlod jeg mit faste lærerarbejde til fordel for en kombination som hjemmearbejdende børnepasser OG en karriere som forfatter, foredragsholder mv. I 1988 blev familien forøget med vores tredje datter. Siden debuten i 1978 er det blevet til godt 100 udgivelser, når alle udgaver tages med. Flest faglitterære bøger, dernæst børne- og ungdomsbøger samt i alt fem digtsamlinger og en enkelt roman for voksne. Siden januar 1996 har jeg været leder af Forfatterforlaget Attika (grundlagt i 1971). Dette arbejde giver mange kontakter og erfaringer med bogbranchen. Ca. 550 forfattere har haft deres manuskripter til bedømmelse, og de konkrete udgivelser kan ses på www.attika.dk. Siden 1995 har jeg beklædt forskellige tillidsposter i Dansk Forfatterforening, medlem af det dengang eksisterende repræsentantskab, medlem af styrelsen for faglitterære forfattere samt medlem af hovedbestyrelsen for foreningen. I den forbindelse har jeg siden 2008 være kasserer i hovedforeningen, og siden 2010 formand for Kursusudvalget og Nordisk udvalg.

Kontaktoplysninger:

Adresse: Sankelmarksvej 13, 4760 Vordingborg Land: Danmark E-mail: Klik for at se e-mail

Online Referencer:

Flere referencer:

www.attika.dk

Udgivelser

Flere udgivelser

Seneste udgivelse: Dommedag. Religioner, profetier og bevægelser
Forlag: Bogforlaget Her&Nu
Udgivelsesår: 2012

1978 Metodisk vejledning til Samfund og samtid 2, Munksgaard

1979 Metodisk vejledning til Samfund og samtid 3, Munksgaard
Metodisk vejledning til Samfund og samtid 1, Munksgaard

1980 Byen og fabrikken (Polo), Munksgaard

1981 Brugsforeningsbevægelsen, opståen og udvikling, FDB
Brugsforeningsbevægelsen, butikken og medlemmerne, FDB
Lærervejledning til Brugsforeningsbevægelsen, FDB

1982 Hvideslægtens saga, Kongemord, (roman), Sesam
Hvideslægtens saga, Blodgilde og borgfred, (roman), sesam

1983 Studiekredsen som arbejdsmønster i dansk folkeoplysende
tradition, forskningsrapport, SVUC

1984 Energi, Munksgaard
Arbejdshæfte til Energi, Munksgaard
Computere i hverdagen, Munksgaard
Hvordan virker en computer? Munksgaard

1985 Samfund og edb 1, Munksgaard

1986 Metodisk vejledning til Samfund og edb 1, Munksgaard

1987 Robotalderen, Munksgaard
Telekommunikation, Munksgaard

1988 Bogen om holografi, Munksgaard
Jødedommen, Munksgaard
Islam, Munksgaard
Hinduismen, Munksgaard
Buddhismen, Munksgaard
Arbejdshæfte til Fremmede religioner, Munksgaard

1989 Hvad er bioteknik? Munksgaard
Nye planter og dyr, Munksgaard
TEMA – Horisont 1988, Fakta Litteratur
Kaptajn Klatkage (tekst og illustrationer), Ørnens Forlag

1990 TEMA – Horisont 1989, Fakta Litteratur
Eventyret om enhjørningen (illustrationer), Ørnens Forlag

1991 TEMA – Horisont 1990, Fakta Litteratur
Columbus, Munksgaard
Studiebog til Alkohol og narkotika, Munksgaard
Arbejdshæfte til fremmede religioner (2. udgave) Munksgaard

1992 Vulkaner, Munksgaard
Jordskælv, Munksgaard
TEMA – Horisont 1991, Fakta Litteratur
Islam (2. rev. udgave), Munksgaard

1993 Sjov viden om maskiner, Munksgaard
Sjov viden om natur og teknik, Munksgaard
Inuit, Munksgaard
Regnskovens indianere (oversat), Munksgaard
TEMA – Horisont 1992, Fakta Litteratur
Udsagn (digte), Attika
Largo og narko, (ungdomsroman), Grafisk Forlag

1994 Beduiner, Munksgaard
Kurdere, Munksgaard
TEMA-Horisont 1993, Fakta Litteratur
Flora (digte), Attika
Søfolk, Munksgaard
Soldater, Munksgaard
Brugsforeningernes historie, FDB-temahæfte
Pia og Per på bondegården (PS), Munksgaard
Eiffel, Jern-troldmanden (Mennesker i Midten), Gyldendal

1995 Danmark og EU (studiekopimappe), Munksgaard
Dit valg (At være menneske), Munksgaard
Vold (At være menneske), Munksgaard
Sputnik-chokket, kapløbet i rummet (Tidsdokument), Gyldendal
Mød Søren Kierkegaard (Tro og etik), OP-forlag

1996 Jødedommen (Verdensreligioner), Munksgaard
uddhismen (Verdensreligioner), Munksgaard
Islam (Verdensreligioner), Munksgaard
Hinduismen (Verdensreligioner), Munksgaard
Verdensreligioner (studiekopimappe), Munksgaard
Kalahari buskfolk (Truede folk), Munksgaard
Maorier (Truede folk), Munksgaard
Vietnamkrigene (Det 20. årh.’s historie), Gyldendal
Thoi Noi, videoprogram om Vietnam, oversat og bearbejdet

1997 Grønt islæt i folkeoplysningen?, Dansk Folkeopl. Samråd
Buddhismen, Verdensreligioner (2. udgave) Alinea
Hinduismen, Verdensreligioner (2. udgave) Alinea
Islam, Verdensreligioner (2. udgave) Alinea
Jødedommen, Verdensreligioner (2. udgave) Alinea
Golfkrigen (Tidsdokument), Gyldendal
Saddam’s Killing Fields, – Iraks indre fjender (video), Gyldendal
Spejl, digte, Attika

1998 Koreakrigen (Det 20. årh.’s historie), Gyldendal
Koreakrigen (Det 20. årh.’s historie, video), Gyldendal
Hokus Pokus – og en knude på maven, Attika
Fra Pearl Harbour til Hiroshima (video), Gyldendal
Filosofiens rum (i samarbejde med Kaj Ove Krogh), Dafolo
Filosofiens rum. Kommentarer og ideer, Dafolo
Marshall-planen (Det 20. årh.’s historie) Gyldendal

1999 Marshall-planen (Det 20. årh.’s historie, video), Gyldendal
Hvad vil du med naturen? (sam. m. Bent Christiansen),
Danmarks Naturfredningsforening
Hvad vil du med naturen? Lærervejledning,
Danmarks Naturfredningsforening
Lige hvad det skal være, roman, Attika
Den hellige Birgitta af Vadstena (”Stærke kvinder”), Dafolo

2000 Bogen om forsvaret, FOV
Bogen om forsvaret, Lærervejledning, FOV
Dunant – manden i hvidt, Attika
Buddhismen, Verdensreligioner (3. udgave) Alinea
Islam, Verdensreligioner (3. udgave) Alinea
Jødedommen, Verdensreligioner (3. udgave) Alinea
Måske skyldig, Attika

2001 Sådan er det. Attika gennem 30 år. Red.
Corpus, digte (Attika)

2003 100 Helgener (oversættelse/bearbejdning), Aschehoug

2004 Sund mad (bearbejdelse), Maaholm
Brug din krop! (bearbejdelse, Maaholm
Pas på dig selv! (bearbejdelse), Maaholm
Ren og sund (bearbejdelse), Maaholm

2005 Chronos, digte, Attika

2006 Tro på tværs, religionsfænomenologi, Bogforlaget Her&Nu

2007 Nobel, dynamitkongen, Attika

2009 Overtro – mere end tro?, Bogforlaget her & Nu

2011 Domus, lille huspostil, digte, Attika

2012 Dommedag. Religioner, profetier og bevægelser