Kaare Øster

Sidst opdateret: 28. februar 2024
Kaare Øster

Beskrivelse:

Fagforfatter/analog/digital
Freelance formidler, indgår i netværkssamarbejder
Fagbøger
Læremidler til de ældste årgange i grundskolen.
Globale forhold, fx Det nye Arktis, klimakrise og polykriser
Social,- økonomiske- og økologisk bæredygtighed, naturfag, samfundsfag, flerfaglighed
Redaktion og projektledelse
Den faglitterære styrelse
Bestyrelsen i Polarskolen.dk
Beskikket censor i natur/teknik og geografi ved Læreruddannelsen.

Tidl. pæd. konsulent/projektleder ved VIA CFU og bl.a. projektleder for Skolemessen i hhv. Roskilde og Århus, nu Lærfest.

Formand for Undervisningsministeriets faggruppe for geografi samt Naturfag 10. klasse ifm. udarbejdelse af Fælles Mål 2009.

Medlem af opgavekommissionen/geografi-naturfag i Ministeriet for børn og undervisning 2012-16.

Ekstern konsulent og redaktør ved forlaget Alinea, 1998 - 2002.

Anmelder ved fagbladet Folkeskolen siden 1982, www.folkeskolen.dk

Medlem af bestyrelsen i tidligere Dansk Naturvidenskabsformidling www.formidling.dk, senere Sciencefactory indtil organisationen blev innddraget i undervisningsministeriet som ASTRA.

Styregruppen for www.klimakaravanen.dk

Medlem af Miljøministeriets grønne netværk for undervisning

Medlem af styrelsen for Skolernes EnergiForum www.skoleenergi.dk

Medlem af redaktionen for TemaNYT og Galathe 3 www.temanyt.dk

Medlem af redaktionen for www.temanyt.dk, online-samarbejdsprojekt Berlingske Tidende og Alinea

Ekstern redaktør på serien GO-Global Bog&Net, Geografforlaget

Dansk medlem af LETIN, Learning Together International, EU-netværk

Dansk koordinator for Science Across the World

Dansk koordinator sammen med Poul Tang for Ocean.98

Medlem af styregruppen for tredje verdens projektet Youth meeting Youth, kontakt mellem Danmark og Østafrika

Konst. amtscenterleder, Århus amt, i perioden 1997/98

Cand. pæd., almen pæd./geografi, bachelor, DLH, Kbh.

Læreruddannelse fra Marselisborg Seminarium med liniefagene biologi og geografi,

Lærer i Langå Kommune, 1975 - 1995 og sideløbende konsulent ved Amtscentret for Undervisning, Århus Amt siden 1979

Studentereksamen, Viborg Katedralskole, 1969.

Født i isvinteren 1950 samt opvokset på den grønne og forhåbentlig energi- og bæredugtige ø Samsø midt i Kattegat

Kontaktoplysninger:

Adresse: Havet 24 A, 8550 Glesborg Land: Danmark Mobil: 22262611 E-mail: Klik for at se e-mail

Medlem Af:

Faglitterære gruppe, Aarhusgruppen, Læremiddelgruppen

Online Referencer:

Forlag: Miljøstyrelsen Udgivelsesår: 2021

Invasive arter – Gratis, analogt og digitalt læremiddel til de ældste elever i grundskolen. – Se den på BigBang 2022

Om invasive arter i Danmark - og udblik til globale forhold.
https://mst.dk/natur-vand/natur/invasive-arter/laeringsmateriale/

Har du nogensinde hørt om plettet voldsnegl, som æder planter i folks haver? Eller om kæmpe bjørneklo, der findes mange steder i Danmark?

Mennesker har altid taget planter og dyr med fra et sted til et andet, hvor de ikke hører naturligt hjemme. Nogle af de indførte arter bliver invasive og spreder sig på bekostning af naturligt hjemmehørende arter. De truer derved natur og biodiversitet, og globaliseringen er med til at forværre problemet.

LÆREMIDDEL TIL UNDERVISNING I DE ÆLDSTE KLASSER I GRUNDSKOLEN
Miljøstyrelsen har i samarbejde med læringskonsulenter Bettina Brandt, Troels Gollander og Kaare Øster, udarbejdet eteriale om invasive arter og de problem, de skaber. Materialet henvender sig til grundskolernes 7.-10. klassetrin og består af en elevbog, aktivitetshæfte og lærervejledning. Læringsmaterialet findes online, men skoler kan også bestille det (gratis) i fysisk form som klassesæt.

Når en skole bestiller et klassesæt, følger en materiale pakke med. Den består af:

Klassesæt med elevbøger og aktivitetshæfter (angiv antal ved bestilling)
En plakat med invasive dyr
En plakat med invasive planter
Kogebogen “If you can’t beat them, eat them” med opskrifter, der bruger invasive arter som råvarer i lækre retter.
Bestemmelsesnøgle til invasive egern – trykt udgave
Bestemmelsesnøgle til invasive snegle – trykt udgave
I Miljøstyrelsens online mediearkiv er der desuden mulighed for at finde mere information om invasive arter og få inspiration fra lignende undervisningsmateriale.

Bestil materialet her via mail – skriv gerne ønsket antal eksemplarer i bestillingen.