Find oversætter

Generalforsamling med “gulerod”

Hvad er der sket det forgangne år og hvordan skal Aarhusgruppen udvikle sig de kommende? Er der faggrupper eller interesser, der bliver overset? Har vi nye mål og visioner og hvordan når vi dem? Og sidst men ikke mindst: hvordan sikrer vi Aarhusgruppens fremtid?

På generalforsamlingen gør vi status men kigger også fremad – og så fejrer vi alle de udgivelser der har været i gruppen i 2018 med en fælles udstilling, lidt pølse, ost og andet godt til ganen.

Tag dine udgivelser fra 2018 under armen og kom til en hyggelig eftermiddag sammen med dine jyske kolleger. 

 

DAGSORDEN

1. Valg af referent og ordstyrer

2. Beretning
Gunvor fortæller, hvad der er sket i det forgange år og hvad arrangementsudvalget har gjort sig af tanker i forhold til afholdte og kommende fyraftensmøder.

3. Regnskab, status og budget for gruppens økonomi
Martin gør rede for, hvad vi har brugt af penge i det forgangne år og hvordan det står til med økonomien.

4. Aarhusgruppens fremtid?
Hvordan sikrer vi, at den fremdrift der er pt. i Aarhusgruppen kommer til at fortsætte? Arrangementsudvalget har lavet et forslag som blandt andet indeholder løn til formanden samt en strukturering med yderligere to arbejdsgrupper ud over det eksisterende arrangementsudvalg: Én gruppe, der får ansvar for den praktiske forplejning til møderne (købe kage og brygge kaffe) samt én gruppe, der får samarbejdet og aktiviteterne omkring LiteratureXchange, som deres fokus. Arrangementsudvalget fremlægger deres forslag til en ny model for Aarhusgruppen. Generalforsamlingen diskuterer forslaget og stemmer om en fremtidig model.

5. Valg af formand
Gunvor genopstiller, men andre kandidater til posten er meget velkomne såvel før som under selve generalforsamlingen.

6. Valg af kasserer
Martin genopstiller, men andre kandidater til posten som kasserer er meget velkomne såvel før som under selve generalforsamlingen.

7. Valg af arrangementsudvalgsmedlemmer
Vil du være med i Aarhusgruppens fremtidige udvalg? Arrangementsudvalgene står for det praktiske med at lave aftaler om det faglige indhold på vores møder og hjælper til med den praktiske afvikling. Det er tid til at få skiftet lidt ud i udvalget, så der er et par ledige pladser vi skal have besat.

8. Eventuelt

OG SÅ ER DER GULEROD!
Vi afslutter generalforsamlingsdelen og laver fælles bogudstilling, hyggesnakker, spiser lidt pølse og ost og hører oplæg fra fire-fem af gruppens medlemmer om deres aktuelle udgivelse.

 

Mandag d. 7. januar 2019 kl. 16-18.30
Godsbanen. Vogn 1. Aarhus C
Tilmelding senest d. 3. januar til info@gunvorganerkrejberg.dk

Af Aarhusgruppen - 27. november 2018

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte