Find oversætter

Generalforsamling med “gulerod”

Hvad er der sket det forgangne år og hvordan skal Aarhusgruppen udvikle sig de kommende? Er der faggrupper eller interesser, der bliver overset? Har vi nye mål og visioner og hvordan når vi dem? 

På generalforsamlingen gør vi status men kigger også fremad – og så fejrer vi alle de udgivelser der har været i gruppen i 2017 med en fælles udstilling, lidt pølse, ost og andet godt til ganen.

Tag dine udgivelser fra 2017 under armen og kom til en hyggelig eftermiddag sammen med dine jyske kolleger. 

 

DAGSORDEN

1. Valg af referent og ordstyrer

2. Beretning
Gunvor fortæller, hvad der er sket i det forgange år og hvad arrangementsudvalget har gjort sig af tanker i forhold til afholdte og kommende fyraftensmøder.

3. Regnskab, status og budget for gruppens økonomi
Martin gør rede for, hvad vi har brugt af penge i det forgangne år og hvordan det står til med økonomien.

4. Valg af formand
Gunvor genopstiller, men andre kandidater til posten er absolut velkomne såvel før som under selve generalforsamlingen.

5. Valg af kasserer
Martin genopstiller, men andre kandidater til posten som kasserer er absolut velkomne såvel før som under selve generalforsamlingen.

6. Valg af arrangementsudvalgsmedlemmer
Vil du være med i Aarhusgruppens arrangementsudvalg? Arrangementsudvalg står for det praktiske med at lave aftaler om det faglige indhold på vores møder og hjælper til med den praktiske afvikling. Det er tid til at få skiftet lidt ud i udvalget, så der er et par ledige pladser vi skal have besat.

6. Visioner for de kommende år
Hvor skal Aarhusgruppen arbejde sig hen? Har vi nye mål og visioner? Hvad fungerer og hvad skal vi have lavet om? Vi diskuterer i grupper og samler op i fællesskab.

7. Eventuelt

OG SÅ ER DER GULEROD!
Vi afslutter generalforsamlingsdelen og laver fælles bogudstilling, hyggesnakker, spiser lidt pølse og ost og hører oplæg fra fire-fem af gruppens medlemmer om deres aktuelle udgivelse.

 

Mandag d. 8. januar 2018 kl. 16-18.30
Godsbanen. Vogn 1. Aarhus C
Tilmelding senest d. 3. januar til info@gunvorganerkrejberg.dk

 

Af Aarhusgruppen - 28. november 2017

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte