Find oversætter

DFFs jurist Anne Koldbæk modtager Ophavsretsprisen 2024

4. april 2024

Prisen uddeles af Dansk Selskab for Ophavsret med følgende begrundelse:

”Anne Koldbæk er ikke et superkendt ansigt i alle ophavsretslige kredse som kollektive forvaltningsorganisationer og ophavsretslige samråd og dis­kussionsfora. Hun arbejder derimod kompetent og utrætteligt i det ikke uvæsentlige, men nogle gange måske lidt mere usynlige praksisfelt, hvor ophavsretten møder den enkelte autors liv og virke. I Anne Koldbæks arbejdsfelt er den enkelte autor en forfatter. Hun er Danmarks eneste rendyrkede forfatterjurist, hvilket hun har været i regi af forfatterforeningen siden 2012.

De mange fine beskyttelser, hensyn og balancer, som præger ophavsretten, har ikke kun værdi som abstrakte størrelser, akademiske finurligheder, vehikler for masseudnyttelse af beskyttet indhold og kommercielle mekanismer på markeds- og samfundsplan. De har også stor betydning på individuelt plan for den enkelte originale skaber. I dennes virkelighed slår ophavsretten ikke igennem som en krystallinsk juridisk struktur, men som individuelle kontraktforhold, der kræver forklaring, rådgivning og vurdering i kontekst. Alt det en ophavsretslig praktiker som Anne Koldbæk yder i første skaberled på et kvintessentielt rettighedsområde som litteraturen. Bistand til at stå fast på rettigheder og kontraktlige bestemmelser i en konkret situation. Bistand til at gå på kompromis med samme, når almindelig hæderlighed og/eller virkelighedens præmisser dikterer det. På den måde har Anne Koldbæk ydet et stort bidrag til ophavsrettens legitimitet og effektivitet for den enkelte rettighedshaver. Drevet af en ubændig retfærdighedssans, men også moduleret af stærke ophavsretslige kompetencer og baseret på sit enestående kendskab til de myriader af forskellige kontraktpraksisser, der kendetegner den danske forlagsbranche, har Anne Koldbæk gennem årene løftet en stor opgave med at få ophavsretten til at fungere i praksis for den enkelte forfatter og dennes samarbejdspartnere. Derigennem har hun også indirekte ydet en værdifuld indsats for ophavsretten som sådan. Det har fortjent anerkendelse. Og derfor tildeler vi Anne Koldbæk Ophavsretsprisen.”

Læs mere om prisen her: https://www.dsfo.dk/om-os/ophavsretsprisen/

Anne Koldbæk modtager her prisen overrakt af professor og formand for Dansk selskab for Ophavsret, Morten Rosenmeier.

Fotos: Thomas Koldbæk

I Dansk Forfatterforenings sekretariat er vi meget stolte, og ønsker Anne et kæmpe stort tillykke med prisen!

 

 

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte